THE FIRST CASE OF RADIOFREQUENT ABLATION OF VENTRICULAR TACHYCARDIA IN A PATIENT WITH ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY IN OUR COUNTRY

Autori:

Davor Puljević, Vedran Velagić, Mislav Puljević, Borka Pezo-Nikolić

Sažetak

Ablacija ventrikularne tahikardije kod bolesnika s ishemijskom kardiomiopatijom kompliciranija je i mnogo teža od ablacije većine supraventrikularnih tahikardija. Aritmogeni supstrat je kompleksniji, a lokalizacija mu je često nejasna. Zbog karakteristika tahikardije preciznije metode mapiranja često se ne mogu rabiti. Uz to se obično radi o bolesnicima sa slabijom sistoličkom funkcijom, zatajivanjem srca, ishemijom i brojnim komorbiditetima gdje izazivanje tahikardije i postupak ablacije mogu dovesti do naglog hemodinamskog urušavanja. Neinducibilnost kliničke aritmije postiže se kod 65–95% bolesnika, ali se recidiv javlja kod 20–44% bolesnika. Teže komplikacije bilježe se kod 8% bolesnika uz smrtni ishod kod 2,7% bolesnika. Odluku o strategiji liječenja treba stoga donositi individualno procjenjujući potencijalnu korist i rizik od intervencije. Ovaj članak prikazuje prvi slučaj uspješne ablacije ventrikularne tahikardije kod bolesnika s ishemijskom kardiomiopatijom koja je učinjena u našoj zemlji.

Summary

Ablation of ventricular tachycardia in patients with ischemic cardiomyopathy is more complicated and more difficult than ablation of most supraventricular tachycardias. Arrhythmogenic substrate is complex and its localisation is often unclear. Because of the tachycardia characteristics, more precise mapping methods often can’t be utilised. Also, patients are usually seriously ill with decreased systolic function, heart failure, ischemia and various comorbidities where tachycardia induction and ablation procedure may facilitate abrupt hemodynamic disturbance. Uninducibility of the clinical tachycardia can be achieved in 65–95% of patients, but tachycardia recurs in 20–44% of patients. Serious complications were noted in 8% of patients with lethal outcome in 2.7% of patients. Decision about therapeutic strategy should be made individually according to potential risk and procedure benefit. This paper presents the first case of the successful ablation of ventricular tachycardia in a patient with ischemic cardiomyopathy in our country.

Volumen: 3-4, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:77–82

Preuzmi PDF