GUIDELINES ON HAND HYGIENE IN HEALTH CARE INSTITUTIONS

Autori:

Smilja Kalenić, Ana Budimir, Zrinka Bošnjak, Lorena Acketa, Dražen Belina, Ivan Benko, Danica Bošnjak, Marija Čulo, Ines Jajić, Marina Kiš, Karmela Kos, Darko Košćak, Ilija Kuzman, Dušica Lekić, Danijela Prugovečki, Ana Tomić Juraga

Sažetak

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi veliki su problem u cijelome svijetu, čak 5–10% svih hospitaliziranih bolesnika dobije takvu infekciju tijekom liječenja. Još od vremena I. P. Semelweissa poznato je da su čiste ruke najvažniji pojedinačni činitelj koji može smanjiti broj tih infekcija. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) prepoznala je taj problem i prišla izradi Smjernica za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama. Stoga se pristupilo izradi i ovih Smjernica, kojih je svrha smanjenje broja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi koje se prenose rukama zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj. Smjernice su namijenjene svim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima zdravstvenih ustanova koji dolaze u izravan dodir s bolesnicima. Interdisciplinarni tim stručnjaka načinio je Smjernice, koristeći se Smjernicama SZO-a, drugim smjernicama i drugom internacionalnom literaturom. Snaga preporuka određena je metodologijom CDC/HICPAC, a kategorizirane su na temelju postojećih znanstvenih podataka, teoretski logične podloge, primjenjivosti i ekonomskog utjecaja. Nakon široke rasprave u stručnim društvima Smjernice su prihvaćene. Smjernice obuhvaćaju preporuke o indikacijama za higijenu ruku, tehniku higijene ruku, kiruršku pripremu ruku, odabir sredstava za higijenu ruku, njegu kože, nokata, upotrebu rukavica, higijenu ruku bolesnika i posjetilaca, ulogu edukacije, ulogu zdravstvene ustanove i državne uprave; nadalje, u Smjernicama je objašnjen koncept »Pet trenutaka za higijenu ruku« te je prikazan izvadak iz literature o higijeni ruku.

Summary

Healthcare associated infections (HCAI) are huge problem all over the world, and 5–10% of all hospitalized patients will develop infection during hospitalization. From the times of I. P. Semelweiss we know that clean hands are the most important single factor that can decrease the number of HCAI. World Health Organization (WHO) has recognised this problem and developed Guidelines for hand hygiene in healthcare institutions. This also was the reason of developing Croatian national Guidelines. The main goal of the Guidelines was to decrease number of HCAI associated with the hands of healthcare workers. These Guidelines are meant for all healthcare workers and other hospital staff who come to the direct contact with patients. An interdisciplinary team of experts developed these Guidelines using WHO Guidelines, other existing guidelines and literature reviews for hand hygiene. Grades of evidence for specific recommendations were determined using CDC/HICPAC grading system. Categorization is based on existing data, theoretical basis, applicability and economic impact. After a broad discussion in different professional societies, Guidelines were accepted. Guidelines include recommendations for hand hygiene indications, hand hygiene technique, surgical hand preparation, choosing hand hygiene preparations, skin care, nails, glove use, patients and visitors hand hygiene, role of education, as well as role of healthcare institution and role of government. Furthermore, in the Guidelines the concept of »Five moments for hand hygiene« is explained in detail, and main literature data are presented.

Volumen: 5-6, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:155–170

Preuzmi PDF