Guidelines for treatment of atopic dermatitis

Autori:

Suzana Ljubojević Hadžavdić, Nives Pustišek, Liborija Lugović Mihić, Suzana Ožanić Bulić, Neira Puizina-Ivić, Sandra Peternel, Melita Vukšić Polić, Sandra Marinović Kulišić, Ružica Jurakić Tončić, Slobodna Murat-Sušić, Karmela Husar, Mihael Skerlev, Ivana Martinac Ciglar, Tomislav Duvančić, Vedrana Bulat, Iva Dediol, Ranka Ivanišević, Iva Bojčić, Ines Brajac, Igor Kuric, Lena Kotrulja, Lucija Tomić Babić, Gordana Krnjević-Pezić, Vlatka Čavka, Andrija Stanimirović, Zrinka Bukvić Mokos, Mirna Šitum, Branka Marinović

Sažetak

Atopijski dermatitis česta je, kronično recidivirajuća upalna bolest kože karakterizirana složenom etiopatogenezom i raznolikim kliničkim fenotipom. Klinička slika može biti različita, a bolest je obilježena ponavljajućim dermatitisom, izraženim svrbežom i značajnim utjecajem na kvalitetu života oboljele osobe i cijele obitelji. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike prema standardiziranim dijagnostičkim kriterijima, a procjena težine bolesti prema standardiziranim instrumentima za procjenu težine bolesti. Liječenje treba prilagoditi svakom bolesniku, a cilj liječenja je smanjiti simptome svrbeža, obnoviti oštećenu kožnu barijeru, spriječiti egzacerbaciju bolesti, spriječiti odnosno liječiti komplikacije i komorbiditete te smanjiti negativni utjecaj bolesti na kvalitetu života. Zahvaljujući napretku u razumijevanju etiopatogeneze, terapijske mogućnosti su zadnjih godina značajno napredovale. Hrvatsko dermatovenerološko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora predstavlja smjernice za dijagnostiku i liječenje atopijskog dermatitisa. Smjernice su rezultat konsenzusa hrvatskih stručnjaka za atopijski dermatitis koji su kritički proučili mjerodavnu znanstvenu literaturu, koja se temelji na najboljim dokazima.

Summary

Atopic dermatitis is a common, chronically recurrent inflammatory skin disease characterized by a complex etiopathogenesis and a variable clinical phenotype. The clinical presentation is heterogeneous, and the disease is characterized by a recurrent dermatitis, intense itching and a significant impact on the quality of life of patients and their family. The diagnosis is based on the clinical presentation according to the standardized diagnostic criteria, while the assessment of disease severity of the disease is based on the standardized tools for disease severity assessment. Treatment should be tailored to each patient profile, and the goal of the treatment is
focused on decreasing symptoms and renewing damaged skin barrier, preventing the exacerbation of the disease and preventing or treating the complications and comorbidities, and decreasing the negative influence of the disease on the patient’s quality of life. Due to progress in understanding the etiopathogenesis, treatment options have significantly expanded in the past years. The Croatian Society of Dermatovenerology of the Croatian Medical Association is presenting guidelines for diagnosis and treatment of atopic dermatitis. These guidelines are the result of consensus of Croatian experts based on critical analysis of relevant, evidence-based scientific literature.

Volumen: 9-10, 2022

Liječ Vjesn 2022;144:279–294

Preuzmi XML
Preuzmi PDF