STANDARDISED FORM TO REPORT THE FINDING OF CYTOLOGICAL URINALYSIS – GUIDELINES OF THE CROATIAN SOCIETY FOR CLINICAL CYTOLOGY

Autori:

Nives Ljubić, Christophe Stemberger, Koraljka Gjadrov Kuveždić, Biljana Jelić Puškarić, Valerija Miličić

Sažetak
Radi jasnijeg priopćavanja rezultata citološke analize urina i izjednačavanja terminologije članovi Hrvatskog društva za kliničku citologiju izradili su standardizirani obrazac za priopćavanje nalaza citološke analize urina. Prihvaćene su dijagnostičke kategorije Pariške klasifikacije citologije urina te dodani opisi netumorske problematike urološke citologije. Predviđeno je da nalaz sadržava podatke o pacijentu, vrsti analiziranog uzorka, makroskopski pregled, metode obrade uzorka, primjerenost uzorka, citomorfološki opis i semikvantitativnu procjenu epitelnih i upalnih stanica, mikroorganizme, nestanične elemente, prisutnost i morfologiju eritrocita, dijagnozu prema Pariškoj klasifikaciji, komentar i zaključak te preporuke.
Summary

In order to report clearly the results of cytological urinalysis and to standardise the terminology, the members of the Croatian Society for Clinical Cytology have elaborated a standardised form to report the finding of cytological urinalysis. The diagnostic criteria of the Paris Classification of Urinary Cytology have been accepted and further non-malignant challenges have been added. The report contains information on the patient, type of specimen, macroscopic assessment, method of processing, adequacy of specimen, cytomorphological description and semi-quantitative analysis of epithelial and inflammatory cells, non-cellular elements, existence and morphology of erythrocytes, diagnosis in line with the Paris classification, comment, conclusion and recommendation.

Volumen: 5-6, 2018

Liječ Vjesn 2018;140:147–149

Preuzmi PDF