TRANSSEXUALITY: LIVING IN A WRONG BODY?

Autori:

Nataša Jokić-Begić, Ana Babić Čikeš, Tanja Jurin, Emil Lučev, Dragana Markanović, Silvija Ručević

Sažetak

Sažetak. Transseksualnost je trajni osjećaje nelagode i nepripadanja spolu u kojem je osoba rođena uz težnju da se živi i bude prihvaćen kao osoba suprotnog spola. Poremećaj se javlja u dječjoj i odrasloj dobi. Teško je procijeniti čestinu pore¬mećaja, ali se može tvrditi da se u populaciji nalazi najmanje jedan transseksualni muškarac na 30 000 odraslih muškaraca i jedna transseksualna žena na 100 000 odraslih žena. Etiologija poremećaja još je nerazjašnjena, iako postoje naznake da bi transseksualnost mogla biti povezana s nestandardnom hormonalnom aktivnošću u prenatalnoj i kratkoj perinatalnoj fazi razvoja koja uvjetuje spolno »pogrešnu« mozgovnu organizaciju. Transseksualci se razlikuju s obzirom na biološki spol i rodni identitet (muško-u-žensko, žensko-u-muško), te s obzirom na seksualnu orijentaciju (homoseksualni i nehomoseksual¬ni). Za većinu operiranih transseksualnih osoba operativna promjena spola je proces koji unaprjeđuje kvalitetu života. Pružanje pomoći transseksualnim osobama složen je posao koji zahtijeva suradnju stručnjaka za mentalno zdravlje (psihijatra, psihologa), endokrinologa i kirurga.

Summary

Summary. Transsexuality is a permanent feeling of uneasiness and non-affiliation to the gender in which a person was born, accompanied with a permanent striving to live and be accepted as a person of the opposite gender. The dysfunction appears in childhood and adult age. There is at least one transsexual male in 30.000 adult men and one transsexual female in 100.000 adult women. The aetiology of the dysfunction is still not elucidated, although there are hints connecting transsexuality with a non-standard hormonal activity in prenatal and short perinatal phase of development, which determines an erroneous sexual organization of the brain. Transsexuals differ with respect to biological gender and gender identity (male-
-to-female, female-to-male) as well as with respect to sexual orientation (homosexual and non-homosexual). For the majority of operated transsexuals the change of gender is a process which improves the quality of life and psychological health. Offering help to transsexuals is an exceptionally difficult task which demands cooperation of a mental health professional (psychiatrist, psychologist), endocrinologist and a surgeon.

Volumen: 9-10, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:237–247

Preuzmi PDF