ZBRINJAVANJE AKUTNOG BUBREŽNOG ZATAJENJA KONTINUIRANIM I INTERMITENTNIM POSTUPKOM

Autori:

Marko Ćaćić

Sažetak

Acute kidney injury (AKI) is the sudden kidney excretory function loss. Patient data of patients hospitalized on intensive care unit from 2009 to 2011 and had to undergo one sort of renal replacement therapy (RRT) – continuous or intermittent – was used. 63 patients were in this study, 46 on continuous RRT (CRRT) and 17 on intermittent RRT (IRRT). The aim was to analyze connection between RRT method and outcome, DM type 2 and outcome, malignant disease and outcome, to analyze whether there is statistically significant difference between these and other parameters (potassium, urea, creatinine, blood pressure, age, and sex). Outcome was momentary survival – whether patient did or didn’t survive. Results have shown that mortality rate was higher at patients on CRRT. However, these patients were haemodynamically unstable compared to patients on IRRT.

Summary

Akutno zatajenje bubrega (AZB) nagli je gubitak ekskretorne funkcije bubrega. Analizirani su podatci bolesnika koji su bili hospitalizirani u jedinici intenzivnog liječenja od 2009. do 2011. godine, kod kojih je došlo do razvoja AZB-a i čije je stanje bilo takvo da je zahtijevalo primjenu jedne od mehaničkih metoda liječenja AZB-a – kontinuiranu ili intermitentnu. Obuhvaćena su 63 bolesnika, 46 na kontinuiranoj metodi, 17 na intermitentnoj. Cilj je bio analizirati povezanost između metode liječenja i ishoda, šećerne bolesti tipa 2 i ishoda, maligne bolesti i ishoda, analizirati postoji li statistički značajna razlika između tih i ostalih parametara (kalij, urea, kreatinin, krvni tlak, dob, spol). Ishod je bio trenutačno preživljenje – je li bolesnik preživio ili nije. Rezultati su pokazali da je stopa mortaliteta veća kod bolesnika na kontinuiranoj metodi. Ipak, ti su bolesnici bili hemodinamski nestabilniji u usporedbi s bolesnicima na intermitentnoj metodi.

Volumen: 1-2, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:1–6

Preuzmi PDF