MEDICAL ASSOCIATION OF THE CROATIAN COAST AND GORSKI KOTAR

Autori:

Vjekoslav Bakašun, Aleksandra Frković

Sažetak

Sažetak. U Sušaku je 2. listopada 1936. u prostorijama Banovinske bolnice osnovano Udruženje liječnika za Hrvatsko promorje i Gorski kotar. Na području tadašnjeg Kotara Sušak djelovalo je 59 liječnika. Na osnivačkoj skupštini bio je nazočan 41 liječnik, od kojih je 26 glasovalo da će osnovano Udruženje djelovati samostalno, a ne u Hrvatskom liječničkom Zboru u Zagrebu. Za prvog predsjednika izabran je dr. Vladimir Blaž. Tijekom talijanske okupacije u 2. svjetskom ratu rad Udruženja se ugasio. Nakon pet godina stanke djelovanje je obnovljeno na konstituirajućoj sjednici 8. lipnja 1946., a za predsjednika je izabran dr. Zdravko Kučić. U Rijeci je 24. rujna 1947. osnovano Udruženje liječnika Rijeka-Sušak kojemu je predsjednik bio dr. Fran Bakarčić a djelovalo je i dalje kao samostalno. Ovo je Udruženje već sljedeće godine postalo Podružnica Zbora liječnika Hrvatske.

Summary

Summary. In the Province Hospital Sušak the Medical Association of the Croatian Coast and Gorski kotar was founded on October 2nd, 1936. At that time on the territory of the former District of Sušak there were 59 physicians. The inauguration meeting was attended by 41 physicians and 26 of them voted for the autonomous Association rather than for one within the Croatian Medical Association of Zagreb. Vladimir Blaž, M.D. was the first elected president. During the Italian occupation in the 2nd World War Association’s activities were interrupted. After five years of inactivity, the Association was restored at its constituting session held on June 8th, 1946, when Zdravko Kučić, M.D. was elected president. The Medical Association Rijeka-Sušak was founded on September 24th, 1947 and the first elected president was Fran Bakarčić, M.D. It still kept functioning as an autonomous association. The following year the Association became the subsidiary of the Croatian Medical Association

Volumen: 9-10, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:286–291

Preuzmi PDF