FEASIBILITY OF ALPHA-BLOCKERS IN CHRONIC CATEGORY III PROSTATITIS

Autori:

Silvio Altarac, Vedran Cindro, Nikola Radović, Zoran Rajković, Stanko Belina

Sažetak

Elektroničkim pretraživanjem putem interneta na adresi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ izdvojene su randomizirane studije s kontrolnom skupinom na placebu radi ispitivanja učinkovitosti djelovanja alfa-blokatora na kronični prostatitis tipa III s tegobama definiranim s pomoću simptomskog skora NIH-CPSI. Od 13 odabranih studija tri su isključene zato što nisu rabile NIH-CPSI, tri zato što su bile na kineskom jeziku i dvije zato što su bile u formi kongresnog sažetka. Analizirano je pet studija s ukupno 563 bolesnika, a metodološka kvaliteta studija po Jadadu iznosila je četiri ili pet jedinica. Uporijebljeni alfa-blokatori bili su alfuzosin, terazosin, tamsulozin i doksazosin u trajanju od 6 tjedana do 6 mjeseci. Učinak liječenja alfa-blokatorima bio je izraženiji u bolesnika s kroničnim prostatitisom tipa III s visokim vrijednostima NIH-CPSI i izraženijim tegobama mokrenja, koji su manje selektivne alfa-blokatore alfuzosin, terazosin i doksazosin primali 3–6 mjeseci.

Summary

Studies were identified on internet by searching on address: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ with criteria that studies should be placebo-controlled and randomized in trials of alpha-blockers in chronic category III prostatitis evaluated by symptom-score NIH-CPSI. From 13 clinical studies three were excluded because of not using NIH-CPSI, three were in Chinese language and two were congress abstracts. Analysed were five studies with four or five Jadad scale including 563 patients. Alpha-blockers alfuzosin, terazosin, tamsulosin and doxazosin have been used through 6 weeks and 6 months. Better results were accomplished by less selective alpha-blockers alfuzosin, terazosin and doxazosin through 3–6 months in patients having higher NIH-CPSI score and higher voiding score.

Volumen: 5-6, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:177–180

Preuzmi PDF