THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS AND IRON IN PATHOPHYSIOLOGY OF ROSACEA

Autori:

Vesna Sredoja Tišma, Marija Poljak-Blaži

Sažetak

Rozaceja je česta bolest kože, nedovoljno razjašnjene etiologije. S obzirom na to da je dokazano da se bolest pogoršava izlaganjem UV svjetlu, cilj je ovog rada pojasniti ulogu oksidacijskog stresa potaknutog UV svjetlom i metabolizma željeza u patofiziologiji bolesti. Nedavno je u bioptatima kože bolesnika s rozacejom utvrđen značajno veći broj feritin-pozitivnih stanica u usporedbi s kontrolnim uzorcima zdrave kože. Feritin značajno jače očituju stanice uznapredovalijeg stadija bolesti. Bolesnici s rozacejom imaju povišene vrijednosti koncentracije peroksida u serumu te snižen antioksidacijski potencijal u odnosu na kontrolnu skupinu zdravih ispitanika. Jače očitovanje feritina u bioptatima kože, povećana koncentracija peroksida i snižen antioksidacijski kapacitet u serumu bolesnika s rozacejom, upućuju na ulogu oksidacijskog stresa i promijenjen metabolizam željeza u tih bolesnika. Više feritina u stanicama kože bolesnika s rozacejom objašnjava mehanizam pogoršanja bolesti prilikom izlaganja UV svjetlu, koje iz feritina oslobađa slobodno željezo, koje je ključni čimbenik u generiranju oksidacijskog stresa.

Summary

Rosacea is a common skin disease of unknown etiology. The aim of the present paper is to explain the role of oxidative stress triggered by UV light and iron metabolism in the pathophysiology of rosacea. It was recently described that the number of ferritin positive cells was significantly higher in skin samples of rosacea patients compared to controls of healthy skin samples. The presence of ferritin was significantly higher in patients with the severe stage of disease. In addition, serum peroxide levels were significantly higher and serum total antioxidative potential levels were significantly lower in rosacea patients than in healthy controls. These results support the role of oxidative stress and affected metabolism of iron in etiology of rosacea. The higher presence of ferritin in skin cells of rosacea patients explains the exacerbation of symptoms by exposure to UV light, that releases ferritin free iron, which is fundamental in the generation of oxidative stress.

Volumen: 7-8, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:288–291

Preuzmi PDF