COMPARISON OF THE INCIDENCE OF HYPERURICEMIA AND GOUT BETWEEN KORČULA AND VIS ISLANDS AND THE CITY OF SPLIT INCLUDING ITS SURROUNDINGS

Autori:

Iris Jerončić Tomić, Shelly Pranić, Rosanda Mulić, Ozren Polašek

Sažetak
Giht (ulozi) primjer je povezanosti životnih navika i pobola. 19. je stoljeće „zlatni vijek“ za ovu bolest, simbol bogatstva. U projektu 10.001 Dalmatinac proučavana je mokraćna kiselina kod populacije Korčule i Visa, a rezultat je nalaz gena SLC2A9. U istraživanjima interakcije genetskih varijanta gena i prehrambenih navika rezultati upućuju na to da u muškaraca imamo latentnu bolest koja u manjem postotku prelazi u manifestnu. Kod žena obrazac govori o velikim promjenama metabolizma mokraćne kiseline u menopauzi. Učestalost hiperuricemije veća je od one u stanovništvu obale, povećava se u dobi oko 50 godina. Porast učestalosti kod žena uočen je u vrlo starim dobnim skupinama. Istraživanja načina života i nasljednih osobina navode na razmatranje genetskog profila kao važne odrednice ustroja zdravstvenog ­sustava u tim sredinama. Kreiranje lokalne zdravstvene politike trebalo bi uključiti spoznaje o genetskom profilu i lokalne uvjete, bez jedne politike za sve populacije.
Summary

Gout is an example of the connection between lifestyle and morbidity. The 19th century is a period considered as the “golden age” for this disease, a symbol of material well-being. We were the first to report on a novel role in uric acid transport by the SLC2A9 gene from the 10,001 Dalmatians project in the population of Korčula and Vis. We found that gout in males was latent and a smaller percentage developed gout, while in females it was more likely that uric acid ­metabolism was related to menopause. The incidence of hyperuricemia was higher in the island population compared to the coastal population and was associated with increases in age, particularly around 50 years. Moreover, a substantial increase in the incidence of gout in the female population was observed only in very old age groups. Further research into the lifestyle and hereditary characteristics is encouraged, as genetic profiles of isolated and remote populations are important ­determinants of the structure of the health system in these environments. The creation of local health policies in the future should include knowledge about the genetic profile and local conditions, rather than create a health policy for all populations.

Volumen: 5-6, 2017

Liječ Vjesn 2017;139:144–149

Preuzmi PDF