USUTU VIRUS: A NOVEL FLAVIVIRUS IN CROATIA

Autori:

Tatjana Vilibić-Čavlek, Ljubo Barbić, Vladimir Stevanović, Gordana Mlinarić-Galinović

Sažetak

Usutski virus (Usutu virus – USUV) pripada porodici Flaviviridae, rodu Flavivirus, serokompleksu japanskog encefalitisa. Otkriven je 1959. godine u Južnoj Africi, a posebnu pozornost pobuđuje nakon 1996. godine kada su zabilježene epizootije s visokim mortalitetom ptica na području Europe. Iako značenje USUV-a u humanoj medicini još nije potpuno razjašnjeno, nekoliko do sada opisanih kliničkih slučajeva humane infekcije USUV-om potvrđuje ga kao antropozoonotskog uzročnika. Prisutnost USUV-a na području Hrvatske bilježi se od 2011. godine kada su specifična protutijela na USUV nađena u dva konja na području Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Sljedeće su godine neutralizacijska protutijela na USUV dokazana u jednome humanom uzorku ispitanika iz Vukovarsko-srijemske županije. Prvi klinički slučajevi humane infekcije USUV-om opisani su tijekom epidemije uzrokovane zapadnonilskim virusom u razdoblju od srpnja do rujna 2013. godine. Neuroinvazivna infekcija USUV-om dokazana je u tri osobe s područja Zagreba i Zagrebačke županije. Naši rezultati nedvojbeno upućuju na prisutnost USUV-a na području Hrvatske te se oboljenja ljudi mogu očekivati i u sljedećim sezonama prijenosa.

Summary

Usutu virus (USUV) belongs to the family Flaviviridae, genus Flavivirus, Japanese encephalitis serocomplex. The virus was discovered in 1959 in South Africa and has emerged since 1996 causing epizootics with high avian mortality in Europe. The importance of USUV in humans is not fully understood. However, several human clinical cases of USUV infection described so far indicate the role of this virus as an antropozoonotic agent. In Croatia, serologic evidence of USUV was first documented in 2011 in two horses from Zagreb and Sisak-Moslavina County. In 2012, USUV neutralizing antibodies were found in one human sample from a resident of a Vukovar-Srijem County. Human clinical cases of USUV infection were detected for the first time during the West Nile virus outbreak from July to September 2013. Three patients with USUV neuroinvasive disease were detected in the City of Zagreb and Zagreb County. Our results indicate USUV circulation in Croatia. Further human cases could be expected in the next transmission seasons.

Volumen: 1-2, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:46–51

Preuzmi PDF