IMPORTANCE OF BODY DISSATISFACTION IN EARLY AND LATE ADOLESCENCE

Autori:

Inja Erceg, Gordana Kuterovac Jagodić

Sažetak
Važnost slike tijela odnosi se na važnost koju osoba pridaje svojemu tjelesnom izgledu i, uz nezadovoljstvo tijelom kao subjektivnu negativnu procjenu vlastitoga tjelesnog izgleda, dijelova tijela ili tjelesnih karakteristika, snažan je rizični čimbenik razvoja poremećaja hranjenja. Cilj istraživanja bio je ispitati spolne i dobne razlike, odnosno razlike između djevojaka i mladića u ranoj i kasnoj adolescenciji, u nezadovoljstvu tijelom i važnosti slike tijela te njihovim aspektima. 1056 učenica i učenika 5., 6. i 7. razreda osnovnih (M = 12,21; SD = .95) te 3. i 4. razreda srednjih škola (M = 17,15; SD = .60) ispunilo je dvije ljestvice prevedene i prilagođene verzije Inventara slike tijela i promjene tjelesnog izgleda (Ricciardelli i McCabe, 2002). Nezadovoljstvo tijelom i različitim aspektima tjelesnog izgleda općenito je veće kod djevojaka nego u mladića te u kasnoj nego u ranoj adolescenciji kod adolescenata obaju spolova. Slika tijela u ranoj je adolescenciji važnija mladićima, a u kasnoj djevojkama, dok je čvrstoća mišića i u ranoj i u kasnoj adolescenciji važnija mladićima.
Summary

Body image importance refers to the importance that a person places on his/her physical appearance and along with the body dissatisfaction, that represents a person’s negative evaluation of her or his own body, is a strong risk factor for eating disorders. The aim of this study was to determine gender differences, as well as the differences between girls and boys in early and late adolescence in body dissatisfaction and body image importance. 1056 elementary and high school students aged 10 to 19 filled in the modified Body Image and Body Change Questionnaire (McCabe & Ricciardelli, 2002). Levels of body dissatisfaction and dissatisfaction with different body aspects are generally higher in girls than boys and in late than in early adolescence in both sexes. Body image is more important to boys in early and to girls in late adolescence, whereas muscle strength and size is more important to boys in both early and late adolescence.

Volumen: 5-6, 2017

Liječ Vjesn 2017;139:136–143

Preuzmi PDF