ZAŠTO LIJEČENI HIPERTONIČARI NE POŠTUJU NAŠE SAVJETE? DOPRINOS INICIJATIVI »CRASH«

Autori:

Ivančica Pavličević, Mirjana Rumboldt, Zvonko Rumboldt, Milan Glavaški

Sažetak

Unos kuhinjske soli hranom pridonosi porastu arterijskog tlaka i prevalenciji hipertenzije. U tromjesečnom istraživanju na 110 liječenih hipertoničara nađene su trajno povišene vrijednosti natrija u 24 h urinu: 187,9±81,5 mmol/dan (raspon 103–297), vjerojatno zbog neodgovarajuće prehrane. Liječeni hipertoničari unatoč suprotnim tvrdnjama unose velike količine kuhinjske soli, što je uz nesuradljivost vjerojatno temeljni razlog nezadovoljavajuće kontrole hipertenzije. Edukacija o zdravim prehrambenim navikama važan je dio preventivnog rada liječnika obiteljske medicine, a navođenje sadržaja soli u pojedinim prehrambenim proizvodima treba postati zakonska obveza.

Summary

Salt intake contributes to the rise in blood pressure and prevalence of hypertension. In this interventional trial on 110 treated hypertensives over three months a permanently elevated sodium excretion was found, averaging 187.9±81.5 mmol/day (range 103–297), because of inappropriate salt intake. The treated hypertensives, despite opposite claims, consume large amounts of salt, which, in addition to noncompliance, is the leading cause of poor hypertension control. Dietary education is an important part of preventive care in family medicine, and legal measures to enforce salt labeling on alimentary products are mandatory.

Volumen: 1-2, 2012

Liječ Vjesn 2012;134:20–24

Preuzmi PDF