AUTONOMIC DYSREFLEXIA

Autori:

Dean Markić, Josip Šimičić, Nada Strčić, Marin Trošelj, Igor Grubišić, David Bonifačić

Sažetak

Autonomna disrefleksija (AD) jest sindrom koji se javlja u osoba s visokom lezijom kralježnične moždine. Posljedica je aktivacije simpatičkog sustava štetnim podražajem nastalim ispod nivoa ozljede (najčešće distenzija i/ili iritacija mokraćnog mjehura, konstipacija). Aktivacija simpatičkog sustava dovodi do porasta arterijskoga krvnog tlaka jer ga kompenzatorni mehanizmi, zbog oštećenja kralježnične moždine, ne mogu adekvatno regulirati. Najvažnija joj je manifestacija arterijska hipertenzija jer može dovesti do cerebrovaskularnih i kardiovaskularnih komplikacija pa i smrti. Osnova liječenja jest što ranije prepoznavanje i uklanjanje uzroka AD-a. U bolesnika u kojih je tlak visok ili se ne spušta unatoč uklanjanju uzroka nužno je započeti s antihipertenzivnom terapijom (nifedipin, kaptopril ili nitroglicerin). Izuzetno je bitna i prevencija ovog stanja koja se sastoji u sprečavanju nastanka mogućih okidača, a u prvom redu to znači osiguravanje prikladnoga mikcijskog programa i rada crijeva. Također je nužna edukacija bolesnika, osoba koje se skrbe o njima i zdravstvenih radnika o ovom sindromu.

Summary

Autonomic dysreflexia (AD) is a syndrome that occurs in patients with high spinal cord lesion. It is caused by activation of sympathetic nervous system by a noxious stimulus below the level of injury, usually consisting of distention and/or irritation of the bladder or constipation. Sympathetic system activation leads to blood pressure elevation because compensatory mechanisms cannot properly regulate blood pressure due to the spinal cord lesions. The most important manifestation of AD is arterial hypertension because of the possible cerebrovascular and cardiovascular complications, including death. Initial treatment consists of recognition of the symptoms and resolution of the cause. In patients with high blood pressure antihypertensive therapy is initiated (with nifedipine, captopril and nitroglycerin). Prevention is also a very important task, with the goal of influencing all possible triggers of this condition, specially micturition and colon disorders. One of the most important tasks is educating patients, their caregivers and health professionals about AD.

Volumen: 1-2, 2017

Liječ Vjesn 2017;139:38–44

Preuzmi PDF