CLASSIFICATION OF GLOMERULOPATHIES

Autori:

Bojan Jelaković, Marijana Ćorić, Jelena Kos, Marijana Živko, Živka Dika, Mario Laganović

Sažetak

Postoje brojne klasifikacije glomerulonefritisa prema kojima se oni dijele na akutne i kronične, primarne i sekundarne, nasljedne i stečene, proliferativne i neproliferativne i dr. U kliničkoj praksi najčešće se služimo klasifikacijom prema patohistološkom nalazu. Za mnoge glomerulonefritise histološka slika, kao i klinička prezentacija, jako variraju. Nijedna podjela glomerulonefritisa nije utemeljena na razumijevanju patogeneze pojedinih oblika bolesti glomerula. Kako nova znanstvena otkrića rasvjetljavaju patogenetske mehanizme, tako se mijenjaju i klasifikacije pojedinih glomerulopatija. Najbolji primjer za to je membranoproliferativni glomerulonefritis.

Summary

Glomerular diseases may be classified as acute or chronic, primary or secondary, hereditary or acquired, proliferative or non-proliferative etc. The most commonly used is the classification according to the histopathological finding. For certain types of glomerulonephritides histopathological image, as well as clinical presentation, may vary widely. A while ago there was no classification based on the pathogenesis of certain types of glomerular diseases. However, as scientists ellucidate the underlying pathogenetic mechanism, current classifications change. The latter is best shown at the example of membranoproliferative glomerulonephritis.

Volumen: 7-8, 2014

Liječ Vjesn 2014;136:201–208

Preuzmi PDF