CROATIAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY CLINICAL GUIDELINES FOR DIAGNOSIS, TREATMENT AND FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH MELANOMA

Autori:

Davorin Herceg, Daška Štulhofer Buzina, Romana Čeović, Snježana Dotlić, Ivana Ilić, Sanda Smuđ Orehovec, Gordana Horvatić Herceg, Davor Mijatović, Robert Šeparović, Tajana Silovski, Damir Vrbanec

Sažetak

Učestalost melanoma u zapadnom je svijetu u znatnom porastu. Jedan od važnijih čimbenika tog porasta jest sporadično, nekontrolirano izlaganje suncu. Temelj liječenja primarnog melanoma jest kirurško liječenje. Liječenje metastatske bolesti posljednjih godina doživljava znatne promjene. Inhibitori BRAF-a i MEK-a, imunoterapija inhibitorima receptora programirane stanične smrti (anti-PD-1-protutijela) nove su terapijske opcije za liječenje metastatske bolesti. Multidisciplinarni tim Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a donosi preporuke za dijagnostiku, liječenje i praćenje melanoma, ponukan prije svega otkrićem novih lijekova i terapijskih mogućnosti, koji mijenjaju prognozu bolesnika s metastazama melanoma.

Summary

Melanoma in the Western world has an increasing incidence. One of the most important factor for the increase in incidence is sporadic, uncontrolled exposure to the sun. The basis for the treatment of primary melanoma is surgical treatment. Treatment of metastatic disease of melanoma in recent years experienced significant changes. BRAF and MEK inhibitors, immunotherapy with programmed cell-death immune checkpoint inhibitors (anti-PD-1-antibodies) are new ­options for the treatment of metastatic disease. A mulitidisiplinary team of Croatian Society for Medical Oncology provides recommendations for diagnosis, treatment and follow-up of melanoma primarily driven to the discovery of new drugs and therapeutic options, that change the prognosis of patients with metastatic melanoma.

Volumen: 1-2, 2016

Liječ Vjesn 2016;138:22–29

Preuzmi PDF