Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
Anesteziološki pristup pacijentima s transplantiranim srcem pri nekardijalnim operacijama – prikaz bolesnice s pregledom literature
Iverka Brigljević Kniewald, Renata Curić Radivojević, Višnja Ivančan
Smjernice 1-2, 2020 PDF
Uloga kontinuirane metode bubrežnoga nadomjesnog liječenja u bolesnika s teškom rabdomiolizom i multiorganskim zatajenjem nastalim zbog zlouporabe metandriola
Sonja Škiljić, Gordana Kristek, Aurelija Majdenić Štaba, Ivana Haršanji Drenjančević, Nenad Nešković, Slavica Kvolik
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Anestezija i analgezija za metodu FAUCS carskog reza – prikaz bolesnice
Ivan Ivanovski, Katarina Kličan-Jaić, Maja Pešić, Željko Ivanec, Marinko Vučić, Krunoslav Kuna
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Perioperativno zbrinjavanje djeteta s otvorenim arterijskim duktusom – prikaz bolesnika
Matija Majić, Dora Karmelić, Marin Mandić, Renata Curić Radivojević
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Uloga Parklandske formule u liječenju opsežne duboke opekline – prikaz bolesnika
Božidar Duplančić, Željko Ninčević, Mate Perković, Ivan Utrobičić, Svjetlana Došenović, Hrvoje Vučemilović, Ruben Kovač, Filip Periš
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Kvartarna prevencija. Predijabetes: rizik, bolest ili suvišna dijagnoza? Bolesti koje ne donose veliku opasnost ne treba dražiti ljekarijama. (Platon, 5. st. pr. n. e. U: Timej: Matica hrvatska 2017., str. 27., prijevod Damira Barbarića)
Marija Vrca Botica, Ivana Pavlić-Renar
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom prostate
Mladen Solarić, Ana Fröbe, Dražen Huić, Dag Zahirović, Željko Kaštelan, Stela Bulimbašić, Igor Tomašković, Tomislav Kuliš, Marija Gamulin, Blanka Jakšić, Vesna Bišof, Ante Punda, Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Katarina Vilović, Ana Marija Alduk, Kristijan Krpina, Tomislav Sorić, Zvonimir Curić, Borislav Belev
Smjernice 11-12, 2019 PDF
Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom mokraćnog mjehura
Marijana Jazvić, Boris Ružić, Božo Krušlin, Marijan Šitum, Valdi Pešutić Pisac, Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Željko Kaštelan, Marija Gamulin, Ana Marija Alduk, Marijana Čorić, Jure Murgić, Berislav Mažuran, Kristina Šitum, Maja Drežnjak Madunić, Damir Miletić, Željko Vojnović
Smjernice 11-12, 2019 PDF
Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom bubrega
Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Marijan Šitum, Katarina Vilović, Krešimir Dolić, Dag Zahirović, Ira Pavlović Ružić, Kristian Krpina, Marijana Jazvić, Boris Ružić, Monika Ulamec, Marija Gamulin, Milena Gnjidić, Željko Kaštelan, Marijana Ćorić, Ana Marija Alduk, Maja Drežnjak Madunić, Josipa Jović Zlatović, Zvonimir Curić, Eduard Vrdoljak
Smjernice 11-12, 2019 PDF
Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom testisa
Marija Gamulin, Stela Bulimbašić, Marijana Jazvić, Nikola Knežević, Milena Gnjidić, Tihana Boraska Jelavić, Tomislav Omrčen, Valdi Pešutić Pisac, Marijan Šitum, Ana Marija Alduk, Maja Drežnjak Madunić, Damir Miletić, Mislav Čonkaš, Tomislav Sorić
Smjernice 11-12, 2019 PDF
Biopsija dojke širokom iglom vođena tomosintezom – prikaz metode i vlastitih rezultata
Kristina Samaržija, Ines Kolar, Zoran Jurjević
Izvorni rad 11-12, 2019 PDF
Hereditarna hemoragijska teleangiektazija – pregled literature i prikaz vlastitih iskustava
Marija Ivić, Božo Radić, Rajko Kušec, Vlatko Pejša, Ivica Grgurević, Zdravko Mitrović
Izvorni rad 11-12, 2019 PDF
Ne-Hodgkinov limfom otkriven retiniranom endokapsulom u stenoziranome tankom crijevu – prikaz bolesnice
Goran Augustin, Sara Haberle, Željko Jelinčić
Klinička zapažanja 11-12, 2019 PDF
SMJERNICE ZA PROFILAKTIČKO LIJEČENJE BOTULINSKIM TOKSINOM TIPA A U BOLESNIKA S KRONIČNOM MIGRENOM
Davor Jančuljak, Damir Petravić, Darija Mahović Lakušić, Koraljka Bačić Baronica, Vanja Bašić Kes
Smjernice 9-10, 2019 PDF
TRENUTAČNA PREVALENCIJA VAŽNOGA NUTRITIVNOG RIZIKA MEĐU ONKOLOŠKIM BOLESNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ – ISTRAŽIVANJE SEKCIJE MLADIH ONKOLOGA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTERNISTIČKU ONKOLOGIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA
Ana Tečić Vuger, Iva Nikles, Nikolina Lonjak, Marija Miletić, Josip Kuharić, Zdravka Rakuljić, Ana Koši Kunac, Irena Tomljanović, Sara Šošić-Horvat, Dina Muratović, Ana Marčić, Ljubica Radmilović Varga, Sanja Maloševac, Josipa Ivezić, Mirjana Pavlović, Žarko Bajić, Robert Šepa-rović, Damir Vrbanec
Izvorni rad 9-10, 2019 PDF
PRIČA O KLINIČKOJ CITOLOGIJI U KLINIČKOJ BOLNICI MERKUR
Ika Kardum-Skelin, Ines Krivak Bolanča, Karmela Šentija, Mia Šunjić Stakor, Suzana Katalenić Simon, Biljana Jelić Puškarić, Marina Pažur, Gordana Kaić
9-10, 2019 PDF
CITOLOŠKA DIJAGNOSTIKA ENDOMETRIJSKIH POREMEĆAJA – PRIKAZI BOLESNICA
Suzana Katalenić Simon, Ines Krivak Bolanča, Karmela Šentija, Mia Šunjić Stakor
9-10, 2019 PDF
METASTAZIRANJE ENDOMETRIJSKOG KARCINOMA U JAJNIK ILI ISTODOBNI PRIMARNI KARCINOMI ENDOMETRIJA I JAJNIKA – PRIKAZ BOLESNICE
Suzana Katalenić Simon, Josip Valetić, Ines Krivak Bolanča, Anita Škrtić, Josip Valetić
9-10, 2019 PDF
UČINKOVITOST UPORABE MATERNIČNE ČETKICE PRI DOBIVANJU UZORAKA I DIJAGNOSTICI ENDOMETRIJSKIH LEZIJA
Ines Krivak Bolanča, Suzana Katalenić Simon, Tanja Bota, Danijela Vincetić
9-10, 2019 PDF
MIJELODISPLASTIČNI SINDROM U BOLESNICE S NELIJEČENOM KRONIČNOM LIMFOPROLIFERATIVNOM NEOPLAZMOM
Ana Planinc-Peraica, Ana Reschner, Morana Kosanović-Bajić, Inga Mandac Rogulj, Gordana Kaić, Marin Kursar, Marko Martinović, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić-Krišto
9-10, 2019 PDF
Prikazano 20 od 999 članaka.