Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
Čestitka
Željko Krznarić
Uvodnik 11-12, 2020 PDF
Kliničke praktične smjernice za perioperacijsku i poslijeoperacijsku skrb o arterijsko-venskim fistulama i umetcima za hemodijalizu u odraslih Sažetak Europske najbolje bubrežne prakse*
Maurizio Gallieni , Markus Hollenbeck, Nicholas Inston, Mick Kumwenda, Steve Powell, Jan Tordoir, Julien Al Shakarchi, Paul Berger, Davide Bolignano, Deirdre Cassidy, Tze Yuan Chan, Annemieke Dhondt, Christiane Drechsler, Tevfik Ecder15, Pietro Finocchiaro, Maria Haller, Jennifer Hanko, Sam Heye, Jose Ibeas, Tamara Jemcov, Stephanie Kershaw, Aurangzaib Khawaja, Laura Labriola, Carlo Lomonte, Marko Malovrh, Anna Marti i Monros, Shona Matthew, Damian McGrogan, Torsten Meyer, Sotirios Mikros, Ionut Nistor,, Nils Planken, Ramon Roca-Tey, Rose Ross, Max Troxler, Sabine van der Veer, Raymond Vanholder, Frank Vermassen, Gunilla Welander, Teun Wilmink, Muguet Koobasi, Jonathan Fox, Wim Van Biesen, Evi Nagler, uime ERBP-ove Radne skupine za razvoj smjernica o krvožilnom pristupu
Smjernice 11-12, 2020 PDF
Eltrombopag u liječenju aplastične anemije u Hrvatskoj – KROHEM-ova studija
Dražen Pulanić, Ena Ranković, Ivan Krečak, Viktor Blaslov, Marijo Vodanović, Ana Boban, Velka Gverić-Krečak, Marinka Jakić-Bubalo, Lana Desnica, Zinaida Perić, Toni Valković, Ranka Serventi-Seiwerth, Silva Zupančić Šalek, Igor Aurer
Izvorni rad 11-12, 2020 PDF
Prijetransfuzijsko ispitivanje i transfuzijsko liječenje pri primjeni monoklonskog protutijela anti-CD38
Mirela Raos, Ines Bojanić, Sandra Bašić Kinda, Josip Batinić, Branka Golubić Ćepulić
Izvorni rad 11-12, 2020 PDF
Procjena učinka periferne laserske iridotomije na biometrijske parametre prednjeg segmenta oka u bolesnika s pigmentnim glaukomom
Dina Lešin Gaćina, Smiljka Popović-Suić, Sonja Jandroković, Tomislav Jukić, Josip Knežević, Petra Kristina Ivkić
Izvorni rad 11-12, 2020 PDF
Anesteziološki pristup bolesniku s transplantiranim plućima – prikaz bolesnika s pregledom literature
Anita Visković, Renata Curić Radivojević, Slobodan Mihaljević, Krešimir Gršić
Klinička zapažanja 11-12, 2020 PDF
Adenokarcinom dvanaesnika u oboljelog od celijakije: prikaz bolesnika
Branko Bakula, Ivan Zoričić, Marko Sever, Marinko Marušić, Rosana Troskot-Perić, Martin Grbavac, Domagoj Štritof
Klinička zapažanja 11-12, 2020 PDF
Uloga inhibitora renin-angiotenzin-aldosteronskog sustava u patogenezi koronavirusne bolesti (COVID-19)
Marijana Knežević Praveček, Blaženka Kljaić Bukvić, Blaženka Miškić
Pregledi 11-12, 2020 PDF
Patofiziološke osnove i indikacijsko područje primjene lasera male snage u liječenju akutne i kronične boli
Ivan Šklebar, Tomislav Šklebar, Sanja Berić Lerotić
Lijekovi i metode 11-12, 2020 PDF
Novosti u MKB-11 u području seksualnog zdravlja
Goran Arbanas
Osvrt 11-12, 2020 PDF
Tuberkuloza i naličje grada: fotografije zagrebačke stambene bijede iz zbirke Vladimira Ćepulića
Stella Fatović-Ferenčić, Silvija Brkić Midžić
Iz Hrvatske medicinske prošlosti 11-12, 2020 PDF
Manjak lizosomske kisele lipaze: rijetka nasljedna bolest prerušena u nealkoholnu bolest masne jetre s dislipidemijom
Nediljko Šućur, Ivan Pećin, Lucija Ermacora, Diana Muačević-Katanec, Ana Godan Hauptman, Dražen Perica, Dunja Leskovar, Ksenija Fumić, Željko Reiner
Pismo uredniku 11-12, 2020 PDF
In memoriam: Davorka Dušek
Adriana Vince
In memoriam 11-12, 2020 PDF
Smjernice za vestibularnu rehabilitaciju jednostranih i obostranih vestibularnih oštećenja
Siniša Maslovara, Silva Butković-Soldo, Petar Drviš, Davor Sunara, Alen Sekelj, Nikolina Ljubičić Marković, Tihana Mendeš, Anamarija Šestak, Marija Imširović, Karmela Maslovara, Olivera Čejić, Ingrid Sarić, Laura Dražić, Tihomir Živić
Smjernice 9-10, 2020 PDF
Strategije za eliminaciju hepatitisa C u Hrvatskoj, studija modeliranja
Adriana Vince, Ellen Dugan, Tatjana Nemeth-Blažić, Tajana Filipec, Irena Hrstic, Boris Lukšić, Diana Nonković, Tatjana Reic, Samantha Coleman, Homie Razavi, Sarah Blach
Izvorni rad 9-10, 2020 PDF
Mjesto i važnost nekliničkih bolničkih centara u liječenju bolesnika sa zloćudnim bolestima u Republici Hrvatskoj
Renata Kelemenić-Dražin, Anuška Budisavljević, Zvjezdana Borić-Mikez, Zvonimir Curić, Mislav Čonkaš, Iva Kardum Fucak, Duška Opačić, Vesna Telesmanić Dobrić, Mario Nalbani
Izvorni rad 9-10, 2020 PDF
Povezanost depresije i stigme u oboljelih od raka pluća
Branka Aukst Margetić, Suzana Kukulj, Kristina Galić, Belma Šarić Zolj
Izvorni rad 9-10, 2020 PDF
Klinička obilježja i preživljenje bolesnika s malignim mezoteliomom pleure – iskustvo jednog centra
Goran Glodić, Antun Koprivanac, Anton Mažuranić, Tomislav Dujmović, Ante Marušić, Sanja Pleština, Suzana Kukulj, Lela Bitar, Fran Seiwerth, Sven Seiwerth, Luka Brčić, Dinko Stančić Rokotov, Zoran Janevski, Željko Djaković, Feđa Džubur, Mateja Janković Makek, Gzim Redžepi, Miroslav Samaržija, Marko Jakopović
Izvorni rad 9-10, 2020 PDF
Učinkovitost i sigurnost tjelovježbe u idiopatskim upalnim miopatijama – prikaz bolesnika i pregled literature
Domagoj Andrić, Ružica Čunović-Dubroja, Darija Granec, Miroslav Mayer, Iva Milivojević, Lorena Petrač, Branimir Anić
Klinička zapažanja 9-10, 2020 PDF
Posteriorna kortikalna atrofija – izazov za oftalmologe
Branimir Cerovski, Tomislav Vidović, Zlatko Juratovac, Smiljka Popović Suić
Klinička zapažanja 9-10, 2020 PDF
Prikazano 20 od 1054 članaka.