Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
MIJELODISPLASTIČNI SINDROM – NOVE SPOZNAJE I „STARA“ MORFOLOGIJA
Gordana Kaić, Biljana Jelić Puškarić, Marina Pažur, Mia Šunjić Stakor, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić Krišto, Marko Martinović, Ika Kardum-Skelin
Pregledi 7-8, 2019 PDF
PROTOČNA CITOMETRIJA U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU. KORAK NAPRIJED
Zoran Šiftar
Pregledi 7-8, 2019 PDF
MORFOLOGIJA MIJELODISPLASTIČNIH/MIJELOPROLIFERATIVNIH NEOPLAZMA (MDS/MPN)
Biljana Jelić Puškarić, Gordana Kaić, Marina Pažur, Mia Šunjić Stakor, Suzana Katalenić Simon, Inga Mandac Rogulj, Slobodanka Ostojić Kolonić, Delfa Radić Krišto, Ika Kardum-Skelin
Pregledi 7-8, 2019 PDF
EKSPRESIJA mikroRNK (miRNK) U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU (MDS)
Mirjana Mariana Kardum Paro, Inga Mandac Rogulj, Gordana Kaić, Biljana Jelić Puškarić, Ika Kardum-Skelin, Anita Škrtić, Slobodanka Ostojić Kolonić
Pregledi 7-8, 2019 PDF
IZRAŽAJ CIRKULIRAJUĆEG mikroRNK U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU
Inga Mandac Rogulj, Vibor Milunović, Mirjana Mariana Kardum Paro, Delfa Radić Krišto, Gordana Kaić, Slobodanka Ostojić Kolonić
Pregledi 7-8, 2019 PDF
PROGNOSTIČKI ČIMBENICI U MIJELODISPLASTIČNOM SINDROMU: ISKUSTVO JEDNOG CENTRA
Vibor Milunović, Inga Mandac Rogulj, Dražen Perica, Karla Mišura Jakobac, Njetočka Gredelj Šimec, Anita Škrtić, Ika Kardum-Skelin, Sanja Davidović Mrsić, Slobodanka Ostojić Kolonić
Pregledi 7-8, 2019 PDF
BOLESNIK S MIJELODISPLASTIČNIM SINDROMOM U HITNOJ SLUŽBI
Ingrid Prkačin, Inga Mandac Rogulj, Višnja Mandac Bajan, Ana Planinc Peraica, Gordana Cavrić, Dean Mileta
Pregledi 7-8, 2019 PDF
HENOCH-SCHÖNLEINOV PURPURNI NEFRITIS U DJECE: ISKUSTVA DVAJU TERCIJARNIH CENTARA ZA PEDIJATRIJSKU I ADOLESCENTNU REUMATOLOGIJU REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2006. DO 2017. GODINE
Nastasia Čekada, Mario Šestan, Martina Held, Marijan Frković, Saša Sršen, Kristina Vrljičak, Jasna Slaviček, Luka Stričević, Vitomir Metličić, Mateja Batnožić Varga, Marijana Ćorić, Merica Glavina Durdov, Danica Galešić Ljubanović, Marijan Saraga, Danko Milošević, Ivan Malčić, Ma-rija Jelušić
Izvorni rad 5-6, 2019 PDF
DUGOROČNI UČINCI TRANSPLANTACIJE ALOGENIH KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA KOD PREŽIVJELIH BOLESNIKA U KLINIČKOME BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB
Antonela Samardžić, Zinaida Perić, Ranka Serventi-Seiwerth, Lana Desnica, Radovan Vrhovac, Nadira Duraković
Izvorni rad 5-6, 2019 PDF
ABERNETHYJEVA MALFORMACIJA KAO RIJETKA INDIKACIJA ZA TRANSPLANTACIJU JETRE – PRIKAZ BOLESNICE
Danko Mikulić, Tomislav Bubalo, Darko Kučan, Tajana Filipec-Kanižaj, Anna Mrzljak, Ante Čizmić, Lucija Čizmić, Anita Škrtić, Vinko Vidjak, Stipislav Jadrijević, Branislav Kocman
Klinička zapažanja 5-6, 2019 PDF
PRVI SLUČAJ PERKUTANE EPIKARDIJALNE ABLACIJE VENTRIKU-LARNE TAHIKARDIJE U BOLESNIKA S NEISHEMIJSKOM BOLESTI SRCA U NAŠOJ ZEMLJI
Vedran Velagić, Davor Puljević, Borka Pezo-Nikolić, Mislav Puljević, Davor Miličić
Klinička zapažanja 5-6, 2019 PDF
TERAPIJA POVRŠINSKIM NEGATIVNIM TLAKOM I DRT-OM INTEGRA® ZA AVULZIJSKE OZLJEDE DONJIH EKSTREMITETA – PRIKAZ DVOJE BOLESNIKA I PREGLED LITERATURE
Rok Kralj, Zoran Barčot, Zoran Bahtijarević, Mario Kurtanjek, Božidar Župančić
Klinička zapažanja 5-6, 2019 PDF
KLINIČKA SLIKA KASNE NOVOROĐENAČKE SEPSE – I DALJE OZBILJAN DIFERENCIJALNODIJAGNOSTIČKI PROBLEM
Matej Katavić, Andrea Dasović Buljević
Pregledi 5-6, 2019 PDF
PRIROĐENA MANJKAVOST PULMONALNE VALVULE I DIS-FUNKCIJA ATIPIČNOG ARTERIJSKOG DUKTUSA – IZVOR ŠIROKOG SPEKTRA KARDIOVASKULARNIH ANOMALIJA
Ivan Malčić, Mate Ježina, Darko Anić, Dorotea Bartoniček, Dražen Belina, Maja Hrbak-Paar
Pregledi 5-6, 2019 PDF
SMJERNICE ZA PREVENCIJU PNEUMOKOKNIH BOLESTI CIJEPLJENJEM U BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI
Marijana Gulin , Rok Čivljak, Ivan Bubić, Mladen Knotek, Marica Miletić-Medved
Smjernice 3-4, 2019 PDF
KIRURŠKO LIJEČENJE KRONIČNOGA PILONIDALNOG SINUSA
Vedran Dragišić, Zvonimir Šego, Gordan Galić, Zdrinko Brekalo, Nikica Šutalo, Josip Mišković
Izvorni rad 3-4, 2019 PDF
KARDIOMIOPATIJE U DJECE
Ivan Malčić , Dražen Belina, Anamarija Slišković, Dorotea Bartoniček, Marija Jelušić, Dalibor Šarić, Danijela Petković Ramadža, Ivan Lehman, Dražen Jelašić, Božidar Ferek-Petrić, Domagoj Kifer, Darko Anić
Izvorni rad 3-4, 2019 PDF
OSTEONEKROZA KOLJENA
Valentina Delimar, Andrija Jurina, Damjan Dimnjaković, Ivan Bojanić
Pregledi 3-4, 2019 PDF
ŠKLJOCAVI PALAC U DJECE
Lucija Pavljak, Krešimir Bulić, Anko Antabak
Pregledi 3-4, 2019 PDF
1,3-Β-D-GLUKAN U DIJAGNOSTICI IGI-JA
Sanja Pleško, Milivoj Novak, Ernest Bilić, Violeta Rezo Vranješ, Jakša Babel, Robert Baronica, Ivana Mareković
Pregledi 3-4, 2019 PDF
Prikazano 20 od 976 članaka.