Naslov Rubrike Volumen Preuzmi
Genitalne HPV infekcije u trudnoći
Karla Kovačević, Mihael Skerlev, Hrvoje Vrčić, Petra Kovačević, Suzana Ljubojević Hadžavdić
Pregledi 7-8, 2020 PDF
Elektrokonvulzivna terapija: osamdeset godina iskustva u Hrvatskoj i u svijetu
Marina Šagud, Eleonora Goluža, Alma Mihaljević-Peleš, Biljana Kosanović Rajačić, Zoran Bradaš, Marija Božičević
Zdravstvena zaštita 7-8, 2020 PDF
Preporuke za primjenu neuroaksijalne anestezije i perifernih živčanih blokova tijekom pandemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19)
Pripremili članovi radne skupine Hrvatskog društva za regionalnu anesteziju i analgeziju (HDRAA) i suradnici: Katarina Šakić-Zdravčević, Tatjana Šimurina, Miroslav Župčić, Livija Šakić, Sandra Graf Župčić, Viktor Đuzel
Smjernice 5-6, 2020 PDF
Utjecaj intrapartalne analgezije petidinom ili tramadolom na opstetričke ishode – usporedbeno dvostruko slijepo randomizirano prospektivno intervencijsko istraživanje
Dražan Butorac, Ivka Djaković, Ana-Meyra Potkonjak, Krunoslav Kuna, Blaženka Sumpor, Mirjana Radošević Vrkljan, Vesna Košec
Izvorni rad 5-6, 2020 PDF
Trend i razvoj epiduralne analgezije i epiduralne anestezije u rodilištu KBC-a Sestre milosrdnice tijekom prošlih deset godina
Katarina Kličan-Jaić, Maja Pešić, Ivan Ivanovski, Ivona Banožić, Marinko Vučić, Krunoslav Kuna
Izvorni rad 5-6, 2020 PDF
Perzistentna lijeva gornja šuplja vena prepoznata nakon postavljanja centralnoga venskog katetera – prikaz bolesnice
Dagmar Oberhofer, Tino Klancir, Ana Jadrijević Štefek, Ninoslav Rudman
Klinička zapažanja 5-6, 2020 PDF
Neočekivana otežana ekstubacija zbog mehaničkih uzroka nakon parotidektomije: prikaz bolesnice
Dinko Tonković, Martina Miklić Bublić, Daniela Bandić Pavlović, Ante Sekulić, Igor Balenović, Slobodan Mihaljević, Renata Curić Radivojević, Robert Baronica
Klinička zapažanja 5-6, 2020 PDF
Hemodinamski monitoring: od invazivnog nadzora do personaliziranog pristupa
Stjepan Barišin, Helena Ostović, Ivan Gospić, Viktor Đuzel, Ana Barišin, Igor Grubješić, Miroslav Župčić
Lijekovi i metode 5-6, 2020 PDF
Regionalne anesteziološke tehnike liječenja karcinomske boli
Livija Šakić, Miroslav Župčić, Ivan Šklebar, Tatjana Šimurina, Kata Šakić Zdravčević
Lijekovi i metode 5-6, 2020 PDF
Sindrom transuretralne resekcije predstojne žlijezde: kostur iz ormara i dalje vreba!
Tatjana Šimurina, Boris Mraović, Miroslav Župčić, Sandra Graf Župčić, Igor Grubješić, Livija Šakić, Tomislav Sorić
Pregledi 5-6, 2020 PDF
Utjecaj primjene različitih tehnika anestezije na imunosni odgovor organizma: pregled literature
Miroslav Župčić, Sandra Graf Župčić, Tatjana Šimurina, Viktor Đuzel, Igor Grubješić, Dinko Tonković, Livija Šakić, Ivana Šutić, Višnja Ivančan, Stjepan Barišin
Pregledi 5-6, 2020 PDF
COVID-19, pet mjeseci kasnije
Adriana Vince
Pregledi 3-4, 2020 PDF
COVID–19 i djeca
Mario Blekić, Blaženka Miškić, Blaženka Kljaić Bukvić
Pregledi 3-4, 2020 PDF
ESPEN-ovo stručno mišljenje i praktične smjernice za nutritivnu potporu bolesnika s infekcijom SARS-CoV-2*
Rocco Barazzoni, Stephan C. Bischoff, Joao Breda, Kremlin Wickramasinghe, Željko Krznarić, Dorit Nitzan, Matthias Pirlich, Pierre Singer, uz podršku ESPEN-ovog vijeća
Smjernice 3-4, 2020 PDF
Smjernice za osobe sa šećernom bolešću i zdravstvene djelatnike koji skrbe o oboljelima od šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj u vrijeme COVID-19 pandemije Radne skupine Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskoga liječničkog zbora
Dario Rahelić, Tomas Matić, Marko Skelin, Sanja Klobučar Majanović, Miro Bakula, Marin Deškin, Igor Bjelinski, Dubravka Jurišić Eržen, Mladen Krnić, Tina Tičinović Kurir, Maja Radman, Blaženka Miškić, Milan Vrkljan, Silvija Canecki Varžić
Smjernice 3-4, 2020 PDF
Specifičnosti respiratorne potpore bolesnicima oboljelima od COVID-19
Jasminka Peršec, Andrej Šribar
Lijekovi i metode 3-4, 2020 PDF
Kompjutorizirana tomografija plućnih komplikacija izvanbolničke pneumonije
Neva Coce, Silvana Giljanović Jacmenović, Luka Filipović-Grčić, Ivana Kuhtić
Pregledi 3-4, 2020 PDF
ŠPANJOLSKA GRIPA KAO UZROK SMRTI U GRADU ZAGREBU 1918. GODINE
Stella Fatović-Ferenčić, Snježana Šain
Pretisak 3-4, 2020 PDF
Pobjede i porazi: borbe s pandemijama virusnih bolesti tijekom posljednjih stotinu godina
Martin Kuhar, Stella Fatović-Ferenčić
Iz Hrvatske medicinske prošlosti 3-4, 2020 PDF
Euglikemijska dijabetička ketoacidoza inducirana empagliflozinom, inhibitorom kotransportera natrija i glukoze 2, nakon resekcijskog zahvata na plućima u bolesnice s tipom 2 šećerne bolesti
Jelena Magaš Vadlja, Jasna Špiček-Macan, Jadranka Katančić, Iva Milišić Jašarević, Vjekoslav Karadža, Marija Copić
Prikaz slučaja 1-2, 2020 PDF
Prikazano 20 od 1020 članaka.