Tonko Vlak

  • Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 1. dio
    Simeon Grazio, Vanja Bašić Kes, Dijana Zadravec, Karlo Houra4, Lovorka Grgurević, Tomislav Nemčić, Ivan Mikula, Marijana Lisak, Branka Aukst Margetić, Diana Balen, Vide Bilić, Boris Božić, Stipe Ćorluka, Frane Grubišić, Neven Ištvanović, Dalibor Karlović, Neven Kauzlarić, Dražen Kvesić, Darko Ledić, Petra Margetić, Tatjana Nikolić, Darko Perović, Dubravka Sajković, Tea Schnurrer Luke Vrbanić, Hana Skala Kavanagh, Ivan Škoro, Tonko Vlak, Ana Poljičanin, Krešimir Rotim
    5-6, 2021
  • MEDICINSKE VJEŽBE ZA BOLESNIKE S KRONIČNOM KRIŽOBOLJOM
    Simeon Grazio, Lovorka Grgurević, Tonko Vlak, Porin Perić, Tomislav Nemčić, Tea Schnurrer Luke Vrbanić, Mira Kadojić, Zoja Gnjidić, Frane Grubišić, Diana Balen, Katarina Lohman Vuga, Božidar Ćurković
    9-10, 2014
Pronađeno ukupno 2.
Stranica od .
Go to Top