THERAPEUTIC EXERCISE FOR PATIENTS WITH CHRONIC LOW-BACK PAIN

Autori:

Simeon Grazio, Lovorka Grgurević, Tonko Vlak, Porin Perić, Tomislav Nemčić, Tea Schnurrer Luke Vrbanić, Mira Kadojić, Zoja Gnjidić, Frane Grubišić, Diana Balen, Katarina Lohman Vuga, Božidar Ćurković

Sažetak

Križobolja je velik medicinski i socio-ekonomski problem u industrijaliziranim zemljama. Medicinske su vježbe temelj konzervativnog liječenja bolesnika s kroničnom križoboljom. Brojne randomizirane studije i smjernice za kliničku praksu podupiru činjenicu da u bolesnika s kroničnom križoboljom vježbe smanjuju nesposobnost i bol, poboljšavaju opću kondiciju, status zaposlenja i smanjuju stopu ponavljanja epizoda križobolje. Međutim, nema važnih dokaza da je jedan tip vježbi jasno bolji nego drugi. U ovom radu opisno iznosimo pregled različitih tipova vježbi koje rabimo u liječenju bolesnika s kroničnom križoboljom i u svrhu prevencije novih epizoda križobolje. Istraživanja upućuju na to da se najbolji rezultati postižu primjenom individualno osmišljenih vježbi, koje se provode pod stručnim nadzorom. Postoji potreba za visokokvalitetnim istraživanjima s ciljem utvrđivanja učinkovitosti specifičnih intervencija (tip vježbi, vrijeme, intenzitet i druga obilježja) u svakoga pojedinog pacijenta ili specifične grupe pacijenata.

Summary

Low Back Pain (LBP) is a major medical and socio-economical problem in the industrialized countries. Exercise therapy is the keystone of conservative treatment for chronic low back pain (CLBP). Numerous randomized trials and clinical practice guidelines have supported that exercise diminishes disability and pain severity while improving fitness and occupational status in patients with CLBP, as well as decrease its recurrence rate. However, there is no significant evidence that one particular type of exercise is clearly more effective than others. Here we present a descriptive review of different types of exercise for therapeutic or prevention purposes in patients with CLBP. Studies suggest that individually tailored, supervised exercise programs are associated with the best outcomes. High quality clinical trials are needed to determine the effectiveness of specific interventions (type, time, intensity and other characteristics) aimed at individuals and/or specific target groups.

Volumen: 9-10, 2014

Liječ Vjesn 2014;136:278–290

Preuzmi PDF