TOTAL KNEE ARTHROPLASTY IN THE CARDIAC TRANSPLANT PATIENT – A CASE REPORT

Autori:

Marinko Erceg, Marin Ivanišević, Marija Vujčić

Sažetak

Sažetak. Prikazujemo 66-godišnjeg bolesnika sa šećernom bolesti, kojemu je prije 4 godine presađeno srce, a prije godinu dana mu je ugrađena endoproteza koljena zbog artroze. U literaturi se ugradnja umjetnih zglobova u bolesnika s transplantiranim organima uglavnom povezuje s aseptičkom nekrozom zglobnih tijela kao posljedicom uzimanja imunosupresivnih lijekova (kortikosteroida). Naš bolesnik nije imao aseptičku nekrozu nego klasičnu artrozu koljena. Unatoč tomu što smetnje nisu bile tako jake kao kod aseptičke nekroze ipak smo se odlučili za aloartroplastiku koljena. Kirurški je zahvat protekao uredno, kao i rani i kasni poslijeoperacijski tijek i oporavak bolesnika, a funkcija operiranog koljena je izvrsna. Aloartroplastika u bolesnika s transplantiranim srcem ne treba biti rezervirana samo za slučajeve aseptičke nekroze zgloba, uzrokovane imunosupresivnom terapijom, nego i za slučajeve klasične artroze. Dobra prijeoperacijska, perioperacijska i poslijeoperacijska skrb te dobra kirurška tehnika čine ovu operaciju sigurnom metodom liječenja artroze u bolesnika s transplantiranim srcem, kao i kod netransplantiranih bolesnika. Prema našem saznanju ovo je prvi slučaj ugradnje endoproteze koljena bolesniku s transplantiranim srcem u Hrvatskoj.

Summary

Summary. We present a 66 year-old diabetic patient who 4 years ago underwent cardiac transplantation and 1 year ago was implanted a total knee arthroplasty due to arthrosis. In the literature and reference books the arthroplasty in such patients is mainly related to aseptic necrosis of the joints as a result of taking immunosuppressive therapy (corticosteroids). Our patient didn’t have an aseptic necrosis but a classical arthrosis of the knee. Although our patient didn’t have so strong pain as patients with aseptic necrosis, we decided to do the knee arthroplasty. The procedure went properly and postoperative time, recovery and knee function were excellent. Implantation of endoprosthesis in a cardiac transplant patient shouldn’t be retained only for cases of aseptic necrosis of a joint, which occurs due to immunosuppressive therapy, but also for the cases of classical arthrosis. Good preoperative, perioperative and postoperative care and good surgery technic make this procedure safe in cardiac transplant patients as in nontransplanted patients. To the best of our knowledge this is the first case of implantation of knee endoprosthesis in a cardiac transplant patient in Croatia.

Volumen: 11-12, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:311–314

Preuzmi PDF