TRENDS IN STAGE AND AGE CHARACTERISTICS OF THE FEMALE BREAST CANCER TREATED IN 11-YEAR PERIOD AT UNIVERSITY HOSPITAL »DUBRAVA«

Autori:

Smiljka Lambaša, Čedna Tomasović Lončarić, Zdenko Stanec, Karmen Trutin Ostović, Šimun Križanac

Sažetak

U retrospektivnoj studiji analizirali smo i usporedili faktore lokalne proširenosti raka dojke, odnosno veličinu tumora i status regionalnih limfnih čvorova u razdoblju od 1997. do 2007. Također smo uspoređivali zastupljenost pojedinih dobnih skupina i prosječnu dob bolesnica u promatranom razdoblju. Studijom su obuhvaćene samo one bolesnice kod kojih je dijagnoza postavljena na otvorenoj kirurškoj biopsiji, a bilo je moguće odrediti lokalnu proširenost tumora u vrijeme postavljanja dijagnoze (pT i pN stadij), ukupno 1202 bolesnice. Prosječna veličina tumora u vrijeme postavljanja dijagnoze bila je 2,2 cm, a kretala se između 1,7 cm (2005.) i 2,4 cm (1997., 1999.). Učestalost metastaza u pazušnima limfnim čvorovima varirala je između 37% (2001.) i 50% (2000. i 2006.). Prosječno u 6% svih slučajeva rak dojke dijagnosticiran je u neinvazivnom (in situ)stadiju. Srednja dob bolesnica bila je 56,8 godina, a prema promatranim godinama kretala se između 54,3 (1999.) i 59,1 (2004.) godina. Nije bilo statistički značajne razlike u odnosu prema stadiju bolesti ili dobi bolesnica u vrijeme postavljanja dijagnoze u cijelome promatranom razdoblju. Isto tako nije bilo statistički značajnih razlika u proširenosti bolesti u vrijeme dijagnoze kod bolesnica mlađih i starijih od 50 godina.

Summary

In a retrospective study we analyzed and compared the factors of local spread of breast cancer, namely tumor size and status of regional lymph nodes and patient age in the period from 1997 to 2007. The study includes only those patients in whom the diagnosis was made in an open surgical biopsy and it was possible to determine the local extent of disease at the time of diagnosis (pT and pN stage), a total of 1202 patients. We also compared the findings in patients younger and older than 50 years. The average tumor size at diagnosis was 2.2 cm and ranged between 1.7 cm (2005) and 2.4 cm (1997, 1999). The percentage of metastases in regional lymph nodes varied between 37% (2001) and 50% (2000 and 2006). The average of 6% of all cases of breast cancer was diagnosed in non-invasive (in situ) stage. The mean patient age was 56.8 years and for the observed age ranged between 54.3 (1999) and 59.1 (2004) years. There was no statistically significant difference in relation to disease stage or patient age at diagnosis observed throughout the entire period of time. There was also no statistical difference in stage of disease at the time of diagnosis in patients younger and older than 50 years.

Volumen: 9-10, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:312–314

Preuzmi PDF