ULTRASOUND-GUIDED THROMBIN INJECTION FOR THE TREATMENT OF FEMORAL ARTERY PSEUDOANEURYSMS – REPORT OF THREE CASES

Autori:

Alan Šustić, Alen Protić, Jurica Juranić, Željko Plazonić, Adelaida Halaji

Sažetak

Sažetak. U radu je prikazano troje bolesnika s jatrogenom, postpunkcijskom pseudoaneurizmom femoralne arterije koja je uspješno sanirana perkutanom aplikacijom trombina vođenom ultrazvučno (UGTI). Opisana je tehnika UGTI, istaknute su prednosti i navedene najvažnije komplikacije ove metode. Prikazani bolesnici upućuju na vrijednost ove metode u algo¬ritmu liječenja postpunkcijskih pseudoaneurizmi.

Summary

Summary. Authors report three cases of patients with iatrogenic, postcatheterization femoral artery pseudoaneurysms successfully treated with percutaneous ultrasound-guided thrombin injection (UGTI). The technique of UGTI is described, as well as advantages and complications of this method. These cases highlight the role of UGTI in the management of the postcatheterization pseudoaneurysms.

Volumen: 9-10, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:251–253

Preuzmi PDF