HIP ARTHROSCOPY

Autori:

Tomislav Smoljanović, Maja Prutki, Klemen Stražar, Stjepan Ćurić, Alan Mahnik, Ivan Bojanić

Sažetak

Artroskopija kuka intenzivno se razvija posljednjih desetak godina te ubrzano preuzima primat u liječenju raznih ozljeda i oštećenja i u samom kuku i u njegovoj neposrednoj blizini. Osnovna prednost artroskopske kirurgije kuka prema klasičnoj otvorenoj metodi operacijskog liječenja jest u izbjegavanju otvorene dislokacije kuka čime se smanjuje morbiditet bolesnika te ubrzavaju rehabilitacija i povratak svakodnevnim aktivnostima. Uspješnost artroskopskog zahvata ovisi o pravilnoj indikaciji za zahvat, iskustvu i vještini operatera, pravilno provedenoj rehabilitaciji te suradljivosti bolesnika, kao i o njegovim realnim očekivanjima. Osnovnim indikacijama za artroskopiju kuka danas se smatraju ozljede i oštećenja acetabularnog labruma i/ili zglobne hrskavice, femoroacetabularni sindrom sraza, ozljede i oštećenja ligamenta glave femura, slobodna i strana zglobna tijela te različite bolesti sinovijalne membrane (sinovijalna hondromatoza, pigmentirani vilonodularni sinovitis i druge upalne artropatije poput reumatoidnog artritisa). U ovom članku opisujemo indikacije, tehniku, komplikacije, kao i perspektivu artroskopije kuka, uz detaljan pregled suvremenih literaturnih podataka.

Summary

In the last ten years, hip arthroscopy has been developing intensively and it is rapidly gaining primacy in the treatment of various injuries and damages to the hip itself and its immediate vicinity. The basic advantage of hip arthroscopy surgery versus classic open surgery is avoiding an open dislocation of the hip and, thus, reducing patient’s morbidity and accelerating his/her rehabilitation, which leads to a quicker return to everyday activities. The success of arthroscopic surgery depends on the correct indication for the surgery and on the experience and the skill of the operator. It also depends on the properly conducted rehabilitation and the patient’s compliance, as well as on the patient’s realistic expectations. Indications for hip arthroscopy today are the following: injury and damage to acetabular labrum and/or articular cartilage, femoroacetabular impingement syndrome, injuries and damages to the ligament of the femoral head, loose and foreign joint bodies as well as different conditions of synovial membrane (synovial chondromatosis, pigmented villonodular synovitis and other inflammatory arthropathy such as rheumatoid arthritis). In this article we describe the indications, technique, complications and the prospect of hip arthroscopy, with a detailed overview of contemporary literature data.

Volumen: 9-10, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:246–256

Preuzmi PDF