ASPIRIN RESISTANCE

Autori:

Davor Miličić, Boško Skorić

Sažetak

Iako je acetilsalicilna kiselina u farmakoterapiji prisutna već više od 100 godina, i dalje je kamen temeljac primarne i sekundarne prevencije u kardiovaskularnih bolesnika. Unatoč nedvojbenoj koristi od njezine uporabe, u jednog dijela liječenih ipak će doći do nepovoljnih aterotrombotskih manifestacija poput tromboze u stentu, infarkta miokarda, moždanog udara ili kardiovaskularne smrti. Posljednjih godina sve je više znanstvenog interesa usmjereno na ispitivanje povezanosti ovih događaja s laboratorijskim dokazom slabijeg antitrombocitnog učinka acetilsalicilne kiseline, što je i dovelo do nastanka koncepta tzv. aspirinske rezistencije. Osim nedostatka zajedničke definicije ove pojave, važan je problem u njezinu istraživanju i velik broj različitih te slabo standardiziranih laboratorijskih metoda. Unatoč velikom broju objavljenih studija koje govore u prilog njezinoj kliničkoj važnosti, još ne postoje preporuke struke o potrebi rutinskog testiranja bolesnika na aspirinsku rezistenciju, kao ni prilagođavanja doza ili vrste antiagregacijskih lijekova u slučaju pozitivnog nalaza.

Summary

Although present in pharmacotherapy for more than 100 years, aspirin still represents a cornerstone in the primary and secondary prevention  of cardiovascular patients. Despite undoubtful benefit, a certain proportion of patients treated with aspirin develops adverse atherothrombotic events like stent thrombosis, myocardial infarction, stroke and cardiovascular death. In recent years, there is a growing scientific interest concerning the relationship of suboptimal antiplatelet response to aspirin and cardiovascular prognosis that has led to the concept of »aspirin resistance«. Besides the absence of uniform definition of aspirin resistance, an important issue in these studies are numerous and poorly standardized laboratory methods that are used in its detection. Despite an increasing number of reports that favour its clinical significance, there are still no expert recommendations for routine assessment of platelet aggregation as well as for modification of antiplatelet doses or regimens in the case of established aspirin resistance.

Volumen: 9-10, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:337–342

Preuzmi PDF