TICK-BORNE DISEASES IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Autori:

Rosanda Mulić, Bartol Petković, Zorana Klišmanić, Iris Jerončić

Sažetak

Sažetak. U radu su analizirane stope pobola, trend kretanja pobola, sezonska pojavnost i zemljopisna rasprostranjenost bolesti koje se prenose krpeljima: lajmske borelioze, krpeljnog meningoencefalitisa i mediteranske pjegave groznice na području Republike Hrvatske. Obrađeno je razdoblje od 1999. do 2008. godine. Prenosilac lajmske borelioze i krpeljnog meningoencefalitisa je obični krpelj (Ixodes ricinus), a mediteranske pjegave groznice pasji krpelj (Rhipicephalus sanguineus). Lajmska borelioza endemična je u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj i u Hrvatskom primorju. Krpeljni meningoencefalitis endemičan je u sjevernoj Hrvatskoj. Mediteranska pjegava groznica javlja se samo na području Dalmacije, a prosječna godišnja stopa pobola raste od sjevera prema jugu Dalmacije. Sve tri bolesti pokazuju izraziti sezonski karakter, što je uvjetovano biološkim ciklusom krpelja koji su najaktivniji u proljeće i ljeto. U Hrvatskoj na raspolaganju je cjepivo protiv krpeljnog meningoencefalitisa koje se primjenjuje prema epidemiološkim indikacijama. Neki autori u sprječavanju lajmske borelioze preporučuju, kao kemoprofilaksu, jednokratnu dozu doksiciklina od 200 mg, koja se mora uzeti unutar 72 sata od ekspozicije.

Summary

Summary. This study analyses occurence, trendline, occurence by months and geographical distribution of tick-transmitted diseases: Lyme borreliosis, Tick-borne meningoencephalitis (TBM) and Mediterranean spotted fever in the Republic of Croatia in the period between 1999 and 2008. The vector for Lyme borreliosis and tick-borne meningoencephalitis is Ixodes ricinus, while Mediterranean spotted fever is transmitted by the Rhipicephalus sanguineus. Lyme disease is endemic in entire continental Croatia and Croatian littoral. Tick-borne meningoencephalitis is endemic in northern Croatia. Mediterranean spotted fever occurs only in Dalmatian counties and the average annual incidence rate increases from north to south of Dalmatia. All three diseases show extremely seasonal characteristics, which is conditioned by the biological cycle of ticks as their activity peaks in summer and spring. In terms of vaccines against the above diseases, the only one available in Croatia is the TBM vaccine and it is applied according to epidemiological indications. In preventing Lyme disease some authors have recommended a single 200-mg dose of doxycycline taken within 72 hours of being bitten by an infected tick.

Volumen: 3-4, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:89–95

Preuzmi PDF