FORTY YEARS OF TOTAL HIP REPLACEMENT IN CROATIA AT THE DEPARTMENT OF ORTHOPAEDIC SURGERY ZAGREB – ORTHOPEDIC SURGERY OF THE 20TH CENTURY

Autori:

Robert Kolundžić, Dubravko Orlić

Sažetak

Četrdeset je godina prošlo od prve ugradnje totalne endoproteze zgloba kuka (TEP) u Hrvatskoj, što je revolucioniralo liječenje niza stanja koja za posljedicu imaju disfunkciju kuka i rezultiralo znatnim poboljšanjem sposobnosti i kvalitete života oboljelih. Suvremeni napredak u razvoju endoproteza zgloba kuka usko je vezan s rastućom primjenom biotehnologije u ortopediji, što rezultira implantatima koji su biološki, konstrukcijski i biomehanički prihvatljiviji nego što je to bilo na samom početku. Također, razvijaju se i operacijske tehnike, poput mini invazivne kirurgije ili kompjutorski asistirane operacije koje omogućuju gotovo idealnu ugradnju endoproteze. U Hrvatskoj se, od 1970. godine kada je ugrađena prva totalna endoproteza, razmjerno mogućnostima prate noviteti u primjeni endoproteze zgloba kuka.

Summary

Forty years have elapsed since the first total hip arthroplasty in Croatia, a procedure that has revolutionized treatment of a whole range of states resulting in hip dysfunction and has brought about significant improvements in restoring functional ability and quality of life of the affected patients. Modern progress in the development of the hip joint endoprosthetics is closely connected to a growing application of biotechnology resulting in implants with greatly improved biological, constructional and biomechanical properties as compared to the pioneering efforts. Additionally, developments of the surgical techniques, such as mini-invasive surgery or computer-assisted surgery enable almost ideal arthroplasty. Since 1970, when the first total hip arthroplasty was performed in Croatia, constant endeavor is being made in order to follow-up the ever evolving progress in the total hip endoprosthetics.

Volumen: 9-10, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:343–351

Preuzmi PDF