LYMPHOMA DIAGNOSIS AND TREATMENT – SECOND CROATIAN CONSENSUS

Autori:

Igor Aurer, Slavko Gašparov, Marko Kralik, Antonija Balenović, Dražen Huić, Fedor Šantek, Antica Duletić-Načinović, Vlatko Pejša, Slobodanka Ostojić-Kolonić, Josip Joachim Grah

Sažetak
Na sastanku održanom u ožujku 2012. godine na kojem su sudjelovali vodeći hrvatski stručnjaci donesene su nove, proširene i osuvremenjene preporuke o dijagnostici i liječenju limfoma. One obuhvaćaju morfološku, radiološku i nuklearnomedicinsku dijagnostiku, sustavno liječenje, radioterapiju i praćenje učinka liječenja najvećeg broja tumora limfocitne loze u odraslih osoba. Preporuke su donesene konsenzusom, na temelju izlaganja i prijedloga pojedinih stručnjaka koji su prvo raspravljeni unutar radnih skupina, a potom usuglašeni na plenarnom sastanku.
Summary

New, extended and modernized recommendations for diagnostics and treatment of lymphomas were accepted at a meeting held in March 2012 with the participation of major Croatian experts. They encompass morphological, radiological and nuclear diagnostics, systemic treatment, radiotherapy and follow-up of most tumors of lymphoid tissues occurring in adults. The recommendations were agreed upon by consensus. Reporters presented data and suggested recommendations which had been first discussed in working groups and then agreed upon on the plenary session.

Volumen: 3-4, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:63–76

Preuzmi PDF