CROATIAN MEDICAL JOURNALS AND STANDARDS FOR GOOD EDITING PRACTICE: AN AUTHOR INSTRUCTIONS ANALYSIS

Autori:

Lea Škorić, Jelka Petrak

Sažetak
Uvod. Medicinski časopisi u uputama autorima očituju se o svim ključnim pitanjima pripreme rukopisa, autorstva i odgovornosti autora, prava autora i izdavača te prava uporabe pri čemu se uredništva najčešće pridržavaju međunarodno prihvaćenih preporuka, poput preporuka ICMJE-a. Cilj je ove analize utvrditi slijede li hrvatski medicinski časopisi takve međunarodne preporuke. Metode. Analiza je u lipnju 2016. obuhvatila 38 časopisa uključenih u kategoriju „Biomedicina i zdravstvo“ na portalu Hrčak. Rezultati. Rezultati su pokazali da 60% analiziranih časopisa spominje preporuke ICMJE-a u uputama autorima. Potpisanu izjavu o autorstvu zahtijeva 47% analiziranih časopisa, pri čemu se 10 izrijekom poziva na kriterije ICMJE-a o autorstvu. Izjavu da rukopis nije prethodno objavljen, odnosno poslan drugom časopisu, zahtijeva 68% časopisa. Autori se moraju izjasniti postoji li stvarni ili potencijalni sukob interesa u 45% analiziranih časopisa. Prijenos autorskih prava na izdavača časopisa zahtijeva 45% časopisa. Zaključak. Sustavnijom primjenom preporuka glede odgovornosti autora i recenzenata te u probiru rukopisa, uredništva bi mogla povećati kvalitetu časopisa.
Summary

Background & aims. Author instructions in medical jounals inform on key elements of the manuscript preparation and submission, authorship and author responsibilities, copyright, permissions for use etc. In most cases, the publishers are following the international recommendations, like those of ICMJE. The aim of this study was to find to what extent the Croatian medical journals follow these recommendations. Methods. The sample included 38 journals listed in the biomedical and health care category at the national open access platform Hrčak. The analysis was done in June 2016. Results. The results showed that 60% of the analysed journals mentioned ICMJE recommendations in their author instructions. The signed statement of authorship is required by 47% of journals while half of them mentioned the ICMJE authorship criteria explicitly. Authors are asked to confirm that the submitted manuscript has not already been published or submitted to ­another journal by 68% of journals. A statement on disclosure of conflicts of interests was found in 45% of guidelines. Transfer of copyright is required by 45% of journals. Conclusion. Strict adherence to the international recommendations regarding authorship, peer review and manuscript selection could increase the quality of journals.

Volumen: 7-8, 2017

Liječ Vjesn 2017;139:204–210

Preuzmi PDF