INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS FOR PLATELET TRANSFUSIONS IN PATIENTS WITH THROMBOCYTOPENIA

Autori:

Maja Tomičić, Tomislav Vuk, Željka Hundrić-Hašpl

Sažetak

Više od 40 godina trombocitne transfuzije potporno su liječenje koje spašava život hematološkim bolesnicima s poremećajem hematopoeze, u aplaziji koštane srži nakon kemoterapije, kirurškim bolesnicima i u drugim bolestima s poremećajima broja i funkcije trombocita. U Europi se na godinu transfundira više od 2,9 mil. doza trombocitnih pripravaka, a u Republici Hrvatskoj oko 57.000. Poseban izazov u liječenju jesu bolesnici u jedinicama intenzivnog liječenja s trombocitopenijom i udruženom koagulopatijom. Prije odluke o trombocitnoj transfuziji u ovih bolesnika važno je procijeniti potencijalnu opasnost od trombogenog učinka transfuzije u odnosu na korist u sprječavanju krvarenja. Primjena trombocitnih transfuzija, uključujući indikacije i kontraindikacije, dozu i transfuzijski prag znatno se razlikuju u kliničkoj praksi i još uvijek postoje brojna neriješena pitanja. Pri tome pridržavanje preporuka za transfuzijsko liječenje može umnogome pridonijeti kvaliteti, sigurnosti i ostvarenju osnovnih ciljeva u liječenju trombocitnim krvnim pripravcima.

Summary

For more than 40 years now, platelet transfusion has provided life-saving supportive therapy to hematological patients with impaired hematopoiesis, bone marrow aplasia induced by chemotherapy, surgical patients and patients with a variety of disorders of platelet count and function. More than 2.9 million platelet components are transfused each year in Europe and 57000 in Croatia. Patients with thrombocytopenia and coagulopathy treated at intensive care units pose special challenges. It is essential to assess the potential risk of thrombogenic side effects over the benefit of stopping and preventing bleeding before platelet transfusion in these patients. Although transfusion practices including indications and contraindications for transfusion, the dose of platelets transfused and ‘transfusion trigger’ are variable and in some cases the best practices are not fully known, greater harmonization of policies might promote the quality, safety and optimal use of platelet products.

Volumen: 3-4, 2014

Liječ Vjesn 2014;136:90–93

Preuzmi PDF