ONLINE INFORMATION SERVICE: THE LIBRARY SUPPORT FOR EVIDENCE-BASED PRACTICE

Autori:

Helena Markulin, Jelka Petrak

Sažetak

Prema rezultatima brojnih istraživanja glavne su zapreke liječnicima u provođenju kliničke prakse utemeljene na znanstvenim dokazima nedostatak vremena i određenih informacijskih vještina. U uklanjanju tih zapreka svoju ulogu ima i medicinska knjižnica. Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokrenula je informacijski mrežni servis čiji je prvenstveni cilj pomoći liječnicima da mogućnosti medicine utemeljene na znanstvenim dokazima primijene u svakodnevnome radu. Svaki korisnik, neovisno o institucijskoj pripadnosti, može poslati kliničko pitanje. Knjižničar postavlja strategiju pretraživanja, pretražuje sve dostupne informacijske izvore koji sadržavaju pouzdane znanstvene dokaze te korisnicima elektroničkom poštom šalje izabranu literaturu. Od 2008. do 2012. godine primljeno je 166 pitanja iz 12 kliničkih područja od kojih najviše s područja interne medicine (36,1%). Udio pitanja o učinku liječenja iznosi 70,5%. Zbog nedostatne informacijsko-komunikacijske infrastrukture na razini zdravstvenih ustanova i ograničene dostupnosti medicinskih informacijskih izvora ovaj informacijski mrežni servis može pomoći u prijenosu znanstveno utemeljenih medicinskih dokaza u kliničku praksu.

Summary

It frequently happens that physicians do not have adequate skills or enough time for searching and evaluating evidence needed in their everyday practice. Medical librarian can serve as a mediator in enabling physicians to utilize the potential offered by contemporary evidence-based medicine. The Central Medical Library (CML) at University of Zagreb, School of Medicine, designed a web-based information service aimed at the promotion of evidence-based practice in the Croatian medical community. The users can ask for a help in finding information on their clinical problems. A responsible librarian will analyse the problem, search information resources and evaluate the evidence. The answer is returned to the user by an e-mail. In the 2008-2012 period 166 questions from 12 clinical fields were received and most of them (36.1%) came from internal medicine doctors. The share of treatment-related questions was 70.5%. In the setting of underdeveloped ICT infrastructure and inadequate EBM resources availability, such information service can help in transfer of scientific evidence into the everyday clinical practice.

Volumen: 1-2, 2014

Liječ Vjesn 2014;136:49–52

Preuzmi PDF