SURGICAL TREATMENT OF THYROID GLAND DISEASES IN CHILDHOOD – OUR RESULTS

Autori:

Suzana Sršen Medančić, Jasenka Ille, Marko Bogović, Stanko Ćavar, Tomislav Luetić, Anko Antabak, Tajana Zah Bogović, Zdenka Bence-Žigman, Stipe Batinica

Sažetak
Bolesti štitne žlijezde jedna su od najčešćih endokrinopatija u djece. Većina njih uspješno se liječi konzervativnom terapijom, no u određenim slučajevima potrebno je kirurško liječenje. Odluka o kirurškom liječenju rezultat je suradnje pedijatra endokrinologa i kirurga, ovisi o prirodi bolesti, a opseg kirurškog zahvata o patološkoanatomskim promjenama u žlijezdi. Prikazani su rezultati kirurškog liječenja 41 djeteta provedenog u Zavodu od 1991. do 2009. godine te današnja stajališta u kirurškom liječenju djece s različitim bolestima štitne žlijezde.
Summary

Thyroid gland diseases are the most common endocrinopathies in children. Vast majority of these conditions are treated with medical therapy but in individualised cases surgery is indicated. Decision about surgical treatment is made in cooperation of pediatric endocrinologist and surgeon, treatment options depend on the nature of the disease while the extent of surgical procedure is determined by the pathological changes present in the gland. In this paper we represent the results of surgical treatment of 41 children at our department from 1991 to 2009 and current trends in surgical treatement of thyroid gland diseases

Volumen: 9-10, 2012

Liječ Vjesn 2012;134:276–280

Preuzmi PDF