CLINICAL AND ETIOPATHOGENETIC ROLE OF PLASMINOGEN AND METOPROTEINASE SYSTEMS IN THE TUMOR GROWTH Pericellular proteolysis of extracellular matrix and tumor growth

Autori:

Sanda Jelisavac Ćosić, Zdenko Kovač

Sažetak

Sažetak. Pericelularna proteoliza složen je kaskadni proces razgradnje međustanične tvari, koji sudjeluje u fiziološkim i etiopatogenetskim procesima. Osim razgradnje tkivne strome i slabljenja međustaničnih sveza u tkivu, tom se proteolizom stvaraju bioaktivne tvari (citokini, čimbenici rasta i čimbenici kočenja). Plazminogenski sustav djeluje fibrinolitički i nadređen je sustavu metaloproteinaza. Aktivnost proteolitičkih enzima uvjetovana je stupnjem zimogene aktivacije, biološkim poluvijekom molekula te učincima inhibicijskih molekula. Kočenje enzima pericelularne proteolize ostvaruje se na više koraka izravnim vezanjem inhibitora i enzima. Pericelularna proteoliza sudjeluje u procesima invazije i metastaziranja tumora, upalnim procesima, degenerativnim bolestima i drugim procesima. Patofiziološka regulacija pericelularne proteolize u tim stanjima pridonosi kliničkim svojstvima bolesti te ima dijagnostičku i terapijsku važnost.

Summary

Summary. Pericellular proteolysis is a cascade process involved in degradation of extracellular matrix. This process is included in various physiological and pathological processes. Pericellullar proteolysis has major functions like degradation of tissue stroma and weakening of intercellular connections but it also has a function in the synthesis of bioactive molecules (cytokines, growth factors and inhibitory factors). Plasminogen system is involved in fibrinolysis and starts metalloproteinase activation. Activity of proteolytic molecules is controlled by the rate of zymogenic activation, half-life of molecules, and action of inhibitory molecules. Inhibition is achieved through direct binding of inhibitor and enzyme and takes a few steps. Pericellular proteolysis is involved in tumor invasion and metastasis, inflammatory reaction, degenerative diseases and other diseases. Pathophysiological regulation of pericellular proteolysis in mentioned diseases contributes to clinical properties of diseases and has diagnostic and therapeutic importance.

Volumen: 1-2, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:56–63

Preuzmi PDF