ADRENAL HEMORRHAGE IN PERINATAL PERIOD – A CASE REPORT

Autori:

Zora Zakanj, Neven Tučkar

Sažetak

Krvarenje iz nadbubrežne žlijezde javlja se s učestalošću od 0,2 do 0,5% u perinatalnom periodu. Rijetko se zamjećuje prenatalno. Uglavnom se krvarenje potvrdi tijekom šire dijagnostičke obrade u novorođenčadi koja su vitalno ugrožena ili teško bolesna. Prikazujemo slučaj ženskoga donošenog novorođenčeta kod kojeg je u 32. tjednu trudnoće postavljena sumnja na cističnu intraabdominalnu tvorbu. Nakon rođenja učinjen je ultrazvučni (UZ) pregled abdomena i nađena nehomogena tvorba iznad gornjeg pola desnog bubrega. Magnetskom rezonancijom (MR) prikazana je ekspanzivna tvorba u loži desne nadbubrežne žlijezde, dimenzija 3,8 x 2,8 x 3,5 cm, koja odgovara krvarenju iz nadbubrežne žlijezde. Širokom diferencijalnodijagnostičkom obradom isključene su druge bolesti, posebno maligne. Dijete je od rođenja tijekom perinatalnog perioda bilo bez ikakvih kliničkih odstupanja. Redovito se UZ-om pratila rezolucija opisane tvorbe, do njezina potpunog nestanka u dobi od dva mjeseca života.

Summary

The incidence of adrenal hemorrhage in perinatal period is 0.2–0.5%. Prenatal diagnosis is rare. In most cases, hemorrhage is found during extensive diagnostic workup in a life-threatened or seriously sick newborn. We present a case of a female neonate born at term with suspected cystic intraabdominal mass already in the 32nd week of gestation. After delivery abdominal sonography was done and found an inhomogeneous formation above the upper pole of the right kidney. On magnetic resonance imaging (MR) this formation was described as an expansive lesion in the lodge of the right adrenal gland, measuring 3.8×2.8×3.5 cm, which corresponded to the bleeding from the adrenal gland. Extensive differential diagnostic evaluation excluded other diseases, especially malignant. From the birth during the perinatal period the child had no clinical manifestation. Regular ultrasound monitoring showed the resolution of the described formation, until its complete disappearance at the age of two months.

Volumen: 3-4, 2014

Liječ Vjesn 2014;136:84–86

Preuzmi PDF