QUATERNARY PREVENTION AS A BASIS FOR RATIONAL APPROACH TO THE PATIENT IN FAMILY PRACTICE

Autori:

Ines Zelić Baričević, Marija Vrca Botica, Ivana Pavlić Renar

Sažetak

Kvartarna prevencija definirana je kao postupak identificiranja pacijenta rizičnog podlijeganju prekomjernoj medikalizaciji ali i zaštite pacijenta od nove medicinske invazije te predlaganja takvom pacijentu etički prihvatljivih intervencija. Njeno primarno mjesto je u obiteljskoj medicini zbog pozicije obiteljskog liječnika koji predstavlja prvu liniju kontakta s pacijentom te »voditelja« pacijenta kroz zdravstveni sustav. Veliko umijeće liječnika obiteljske medicine je odrediti kojem tjelesnom sustavu pripada simptom kojega prezentira pacijent, te odrediti optimalni daljnji postupak s pojedinim pacijentom. To je posebno složeno u situaciji kada pacijent ima tegobe, a liječnik ne nalazi bolest. U tim situacijama individualni pristup pacijentu, dobra komunikacija, balans između indiciranja odgovarajućih pretraga i utvrđivanja nužnih postupaka uz oslanjanje na medicinu temeljenu na dokazima čine kvartarnu prevenciju, koja postaje nužnost u vođenju pacijenta kroz suvremeni sustav zdravstvene zaštite.

Summary

Quaternary prevention is an action taken to identify a patient at risk of overmedicalisation, to protect him from new medical invasion, and to suggest to him interventions which are ethically acceptable. It belongs mostly to family medicine because of the family physician’s position who is the first contact to the patient and »leader« of patient through health care system. Family physician must have a skill to locate the patient’s symptom to the proper organ system and also to find the appropriate procedure for the patient. This is very complex in a situation when the patient has symptoms and complaints and the physician doesn’t find the disease. In these situations individual approach to the patient, good communication, balance between finding appropriate procedures and defining neccessary procedures together with evidence based medicine make quaternary prevention, which becomes a neccessity in the process of leading the patient through modern health care system.

Volumen: 5-6, 2014

Liječ Vjesn 2014;136:152–155

Preuzmi PDF