LEIOMYOMATOUS RENAL CELL CARCINOMA – CASE REPORT

Autori:

Monika Ulamec, Igor Tomašković, Jure Murgić, Božo Krušlin

Sažetak

Prema klasifikaciji WHO-a histološki tipovi karcinoma bubrega, podrijetla epitela bubrežnih tubula, svijetlostanični su, papilarni i kromofobni. Karcinomi koji ne zadovoljavaju kriterije i ne mogu se svrstati u postojeće tipove opisuju se kao neklasificirani podtip. U novijoj literaturi spominju se novi, rjeđi podtipovi; folikularni; svijetlostanični papilarni i cistični; onkocitni papilarni i leiomiomatozni karcinom bubrežnih stanica. Posljednji spomenuti ima dvije komponente, pokazuje klasičnu sliku svijetlostaničnog karcinoma, ali i zrelu glatkomišićnu komponentu benigna izgleda. U literaturi postoji nekoliko manjih serija koje opisuju bolesnike s takvim tumorom, do sada ih je ukupno opisano 14. Ovdje donosimo prikaz bolesnika s karcinomom bubrežnih stanica obilne leiomiomatozne strome koji je u trenutku dijagnoze imao već razvijene metastaze u oba plućna krila.

Summary

According to WHO tumor classification histological subtypes of renal cell carcinoma are clear cell, papillary and chromophobe carcinoma. Carcinomas that do not fit readily into one of the categories should be assigned as unclassified. In recent literature new and emerging entities are described; follicular, clear cell papillary and cystic, oncocytic papillary and leiomyomatous renal cell carcinoma. The last one is microscopically composed of areas resembling clear cell carcinoma with sheets of epithelial cells having abundant clear cytoplasm and areas of mature smooth muscle. There are few articles describing above mentioned new entity. Altogether 14 cases are reported. In time of the diagnosis our patient had leiomyomatous renal cell carcinoma and metastatic tumors in both pulmonary lobes.

Volumen: 5-6, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:190–193

Preuzmi PDF