TREATMENT OF LUPUS NEPHRITIS

Autori:

Srđan Novak

Sažetak

U oko 50% bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom razvije se lupusni nefritis. Znakovi zahvaćenosti bubrega kao što su proteinurija ³0,5 g/24 h, osobito uz glomerularnu hematuriju i/ili cilindre u sedimentu indikacija su za biopsiju. Cilj imunosupresivne terapije u lupusnom nefritisu jest remisija uz nastojanje da se izbjegnu oštećenja uzrokovana lijekovima. Inicijalni lijekovi u LN-u razreda III (±V) i IV (±V) jesu intravenski ciklofosfamid (ukupna doza 3 g tijekom 3 mjeseca) ili mikofenolat mofetil (ili mikofenolična kiselina) u ciljnoj dozi od 3 g/dan tijekom 6 mjeseci, uvijek u kombinaciji s glukokortikoidima, dok se u membranskom nefritisu preporučuje mikofenolat mofetil u kombinaciji s glukokortikoidima. U bolesnika u kojih se prati poboljšanje nakon inicijalnog liječenja preporučuje se ili nastaviti s mikofenolat mofetilom u nižoj dozi (2 g/dan) ili uvesti azatioprin (2 mg/kg/dan), oba u kombinaciji s niskim dozama glukokortikoida najmanje tijekom 3 godine. U rezistentnim ili relapsirajućim oblicima lupusnog nefritisa preporučuje se zamijenti ciklofosfamid mikofenolat mofetilom, ili obrnuto, ili primijeniti rituksimab.

Summary

Approximately 50% of patients with systemic lupus erythematosus will develop lupus nephritis. Signs of renal involvement such as proteinuria ³0.5 g/24 h especially with glomerular hematuria and/or cellular casts should be an indication for biopsy. Goals of immunosuppressive treatment in lupus nephritis is remission with avoidance of treatment-related harms. Initial treatment for patients with class III (±V) and class IV (±V) LN are intravenous cyclophosphamide (total dose 3 g over 3 months) or mycophenolate mofetil (or mycophenolic acid) in target dose of 3 g/day for 6 months, always in combination with glucocorticoids, wihile in class V, mycophenolate mofetil in combination with glucocorticoids is recommended. In patients improving after initial treatment, mycophenolate mofetil at lower doses (2 g/day) or azatioprine (2 mg/kg/day), both in combination with low dose prednisone for at least 3 years are recommended. In resistant and relapse cases switch from cyclophosphamide to mycophenolate mofetil, or vice versa, or rituximab is recommended.

Volumen: 7-8, 2014

Liječ Vjesn 2014;136:215–219

Preuzmi PDF