MEASUREMENT OF INSPIRATORY FLOW FOR THE SELECTION OF THE INHALATION TREATMENT DEVICE FOR ASTHMA AND COPD

Autori:

Davor Plavec, Tajana Jalušić Glunčić, Ivan Gudelj, Kornelija Miše

Sažetak

Svrha rada: utvrditi udio bolesnika s astmom i kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) sa značajnom bronhoopstrukcijom, a koji ne postižu inspiracijski protok zraka potreban za ispravnu upotrebu Diskusa® i Turbuhalera®, naprava za primjenu praškastih oblika lijeka (DPI). Ispitanici i metode: multicentrična studija presjeka kroz populaciju uključila je 400 bolesnika s astmom i KOPB-om (s FEV1 <60%) u dobi od 5 do 91 godine koji su testirani tijekom pogoršanja ili redovite kontrole. U svih je bolesnika mjerena spirometrija te inspiracijski protoci uređajem In-check Dial. Rezultati: Utvrđen je značajno manji udio pacijenata koji ne mogu redovito optimalno uzimati lijek temeljem mjerenja inspiracijskog protoka u uvjetima otpora uređaja Diskus®nego u uvjetima otpora uređaja Turbuhaler® (21,0% prema 87,0%, c2=350,72, p<0,0001). U bolesnika koji su testirani tijekom egzacerbacije ti su udjeli još veći. Regresijska je analiza pokazala nisku razinu povezanosti inspiracijskih protoka mjerenih pri različitim postavkama otpora s parametrima plućne funkcije (najznačajnija povezanost postavke otpora uređaja Diskus® s PEF-om [%], r2=0,104). Zaključci: značajan broj bolesnika s astmom i KOPB-om sa značajnom bronhoopstrukcijom ne postiže inspiracijski protok zraka potreban za ispravnu uporabu Diskusa® i Turbuhalera®, naprava za primjenu praškastih oblika lijeka u astmi i KOPB-u. Spirometriju nije moguće rabiti za izbor naprava za primjenu lijeka te u tu svrhu treba rabiti uređaj In-check Dial.

Summary

Aim: to assess the proportion of patients with asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with significant bronchoobstruction who do not have inspiratory flows necessary for the adequate use of dry powder inhaler (DPI) devices Diskus® and Turbuhaler®. Patients and methods: multicentre cross-sectional study that included 400 patients with asthma or COPD (with FEV1 <60%) aged 5–91 years tested during exacerbation or usual control visit. All patients underwent lung function testing and measurement of inspiratory flows using In-check Dial. Results: Significantly lower proportion of patients didn’t have inspiratory flows necessary for the regular adequate use of Diskus® than for Turbuhaler® (21.0% vs 87.0%, c2=350.72, p<0.0001). In patients tested during exacerbation these proportions were marginally greater. Regression analysis showed a weak association of inspiratory flows measured with different resistance settings with parameters of lung function (best association was seen between resistance setting for Diskus® and PEF [%], r2=0.104). Conclusions: significant proportion of patients with asthma or COPD with significant bronchoobstruction do not exhibit satisfactory inspiratory flows for the use of dry powder inhaler (DPI) devices (Diskus® < Turbuhaler®). Spirometry is not to be used for selection of the device for drug application and In-check Dial should be used instead.

Volumen: 3-4, 2012

Liječ Vjesn 2012;134:84–89

Preuzmi PDF