NONSTEROIDAL ANTIRHEUMATICS AND HYPERTENSION

Autori:

Krešimir Galešić, Bojan Jelaković

Sažetak

Sažetak. Nesteroidni antireumatici (NSAR) skupina su lijekova koji se najčešće rabe u kliničkoj medicini, čine 4–9% svih propisanih lijekova, a bolesnici koji ih uzimaju izloženi su mogućim nuspojavama. Nesteroidni antireumatici: starija generacija NSAR, neselektivni inhibitori ciklooksigenaze (inhibitori COX-1 i COX-2) i novija generacija NSAR, selektivni inhibitori ciklooksigenaze, koksibi (inhibitori COX-2) mogu u nekih bolesnika povisiti krvni tlak i time povećati kardiovaskularni rizik. Velik broj randomiziranih studija pokazao je porast krvnog tlaka za 5–10 mmHg u bolesnika koji su uzimali NSAR. Budući da je primjena NSAR česta, povišenje krvnog tlaka koje uzrokuje ova skupina lijekova ima veliko značenje u javnom zdravstvu. Najvažniji mehanizam kojim NSAR povisuju krvni tlak jest retencija natrija i tekućine zbog smanjene sinteze prostaglandina. Velik broj randomiziranih studija pokazao je da nesteroidni antireumatici mogu povisiti krvni tlak, i u normotenzivnih osoba i u hipertenzivnih bolesnika. Hipertenzivni učinak indometacina, naproksena i drugih nesteroidnih antireumatika zabilježen je u bolesnika koji uzimaju b-blokatore, diuretike, metildopu, ACE-inhibitore i kombinaciju različitih antihipertenziva. Bolesnici koji su liječeni blokatorima kalcijevih kanala, nakon primjene NSAR nisu pokazali promjene krvnog tlaka. U većini studija niske doze aspirina nisu značajno povisile arterijski tlak. Neke su studije pokazale da i novija generacija NSAR (selektivni COX-2-inhibitori) povisuje krvni tlak kao i starija generacija NSAR, neselektivni inhibitori ciklooksigenaze (inhibitori COX-1 i COX-2).

Summary

Summary. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) are the most common prescribed drugs in clinical medicine (4–9% of all prescriptions), and their side-effects are very common. These drugs, the older group, nonselective ciclooxigenase inibitors (inhibitors of COX-1 and COX-2), may increase blood pressure and cardiovascular risk. Many studies have shown that NSAID could increase blood pressure for 5–10 mmHg. The use of NSAID is common and their side effects to increase blood pressure have a large impact on the public health. The main mechanism of the increased blood pressure by NSAID is blockage of prostaglandin synthesis. The results of blockage of prostaglandin synthesis are sodium and fluid retention. NSAID may increase blood pressure in normotensive and hypertensive persons. Indomethacin, naproxen, and other NSAID increase the blood pressure in patients treated with b-blockers, diuretics, metildopa, ACE-inhibitors and combination of various antihipertensive drugs, but there is no increase of blood pressure in patients treated with calcium blockers. In many studies, aspirin did not increase the blood pressure. The new group of NSAID, coxibes, selective ciclooxigenase inibitors (inhibitors of COX-2) could increase the blood pressure like older generation of NSAID.

Volumen: 3-4, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:101–106

Preuzmi PDF