NEW TECHNIQUES AND PROSPECTS IN INVASIVE TREATMENT IN VERTEBROLOGY

Autori:

Damir Kovač, Krešimir Rotim, Vladimir Kovač, Darko Perović, Dražen Kvesić, Vatroslav Čerina, Boris Božić, Željko Ivanec, Ivan Radić, Mislav Čimić, Goran Lakičević, Marta Borić, Tadija Petrović

Sažetak

Sažetak. U članku su obrađene novosti i perspektive u invazivnom liječenju u vertebrologiji s naglaskom na interventne i poluinvazivne postupke te minimalno invazivnu kirurgiju u liječenju hernije intervertebralnog diska slabinske kralježnice. Osim toga opisane su novosti u neuroablativnim postupcima u liječenju križobolje, fiksaciji kralježnice i operativnom liječenju skolioza. Članak se osvrće i na metode koje se još ne primjenjuju kod nas, a koje dosta obećavaju kao što su rekonstrukcije nukleusa pulpozusa transplantacijom autolognih hondrocita, a prikazane su najnovije spoznaje u kirurgiji vratne kralježnice. Upozoreno je na uspješnost svake pojedine kirurške metode liječenja. Osim što je informativan, zajedno s odgovarajućim člankom o patofiziologiji spinalne boli, magnetskoj rezonanciji i konzervativnom liječenju ovaj tematski članak o najnovijim spoznajama u tom području može pomoći u pristupu bolesnicima.

Summary

Summary. In this article authors outline new techniques and prospects in invasive treatment in vertebrology with emphasis on interventional and semi invasive procedures and minimally invasive surgery for lumbar disc herniation. They describe new approaches in neuroablative procedures for back pain treatment, in spinal fixation and in surgical treatment of scoliosis. Authors also report methods of great expectations which are not yet in use in our clinical practice but are promising like reconstruction of nucleus pulposus by autologous chondrocytes transplantation. New methods in cervical spine surgery are also discussed. The efficacy of each surgical method is pointed out. Apart from being informative, together with the corresponding article on patophysiology, magnetic resonance imaging and conservative treatment, these articles considering recent developments can be used as an aid in decision making when approaching these patients.

Volumen: 3-4, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:125–132

Preuzmi PDF