NOVELTIES IN PATHOPHYSIOLOGY, RADIOLOGY DIAGNOSTICS AND CONSERVATIVE TREATMENT OF PAINFUL SPINE CONDITIONS AND DEFORMITIES

Autori:

Simeon Grazio, Miroslav Jelić, Vanja Bašić-Kes, Igor Borić, Frane Grubišić, Tomislav Nemčić, Matej Mustapić, Vida Demarin

Sažetak

Sažetak. Spinalna bol, a napose kronična križobolja jedan je od najvažnijih zdravstvenih i javnozdravstvenih problema. Bolje razumijevanje patofiziologije boli i preciznija vizualizacija primjenom suvremenih slikovnih metoda pomažu nam u usmjeravanju terapije i postizanju boljeg ishoda. U većine pacijenata s vertebrološkom problematikom simptomi se smanjuju, a funkcija oporavlja primjenom metoda neoperativnog liječenja. U ovom radu izvješćuje se o novostima u patofiziologiji spinalne boli, dijagnostičkim mogućnostima magnetske rezonancije i mogućnostima konzervativnog liječenja (lijekovi, terapijske vježbe, fizikalna terapija, ortoze) u bolnim stanjima kralježnice i u skoliozama. Osim što je informativan, zajedno s člankom o novostima u invazivnom/operativnom liječenju, ovaj tematski članak može pomoći u pristupu bolesnicima s tim stanjima.

Summary

Summary. Spinal pain, especially chronic low-back pain is one of the most prominent health and healthcare problems. Better understanding of pain pathophysiology and more precise visualization using modern imaging techniques help us to focus our intervention and obtain better outcome. In most patients with spine conditions symptoms and function resolve with conservative treatment. In this article we report on novelties in pathophysiology of spinal pain, magnetic resonance imaging and conservative treatment options (medications, therapeutic exercise, physical therapy and orthoses) of painful spine conditions and scoliosis. Apart from being informative, together with the corresponding article about novelties in invasive /surgical treatment, this special focus article on recent developments in this area can be used as an aid in decision making when approaching these patients.

Volumen: 3-4, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:116–124

Preuzmi PDF