SIDE EFFECTS OF RADIOTHERAPY IN ORAL CAVITY: DIAGNOSIS, PREVENTION AND TREATMENT GUIDELINES

Autori:

Saša Badžek, Ilijan Tomaš, Ivan Krajina, Katarina Pućo, Vesna Lesko Kelović, Zdenko Krajina, Stjepko Pleština

Sažetak

Sažetak. Kako bi se komplikcije radioterapije izbjegle, ili kako bi se bar smanjila njihova učestalost, nužna je odgovarajuća priprema usne šupljine za radioterapiju. Posljednje terapijske smjernice govore o uporabi hiperbarične komore i dugovalnog ultrazvuka za stimulaciju rasta osteoblasta u prevenciji osteoradionekroze te kirurškom prijenosu submandibularnih žlijezda u submentalno područje s 99%-tnom uspješnošću prevencije kserostomije, pored tradicionalne terapije. Preventivne mjere su, naravno, najbolji izbor, s obzirom na to da se smanjuje potreba za kasnijim liječenjem komplikacija i trebale bi privući posebnu pažnju i liječnika i bolesnika. Budući da je potreban širok spektar preventivnih i kurativnih mjera, pojavljuje se potreba za sastavljanjem posebnih timova za skrb o bolesnicima nakon radioterapije, a koji bi trebali uključivati radioterapeuta, maksilofacijalnog kirurga uz suradnju stomatologa specijalista oralne medicine.

Summary

Summary. To avoid, or at least to reduce complications in patients who require head and neck radiotherapy, adequate oral cavity treatment is necessary before the therapy. Recent management guidelines speak of possibilities of preventing osteoradionecrosis with hyperbaric oxygen, using long-wave ultrasound in stimulating osteoblasts growth, and surgical transfer of submandibular salivary glands to submental area with 99% effectiveness in preventing xerostomia, besides traditional therapy. Preventive measures are naturally the best choice, since late complications treatment is not needed as often, and should draw special attention of physicians and patients. Since wide a spectrum of preventive and curative measures is required, the need exists for standard teams to look after the patients during and after radiotherapy, and which should include, besides radiotherapist, oral or maxillofacial surgeon in cooperation with oral medicine specialist.

Volumen: 11-12, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:324–327

Preuzmi PDF