FAMOUS DOCTORS WHO STAYED ON THE CROATIAN COAST AT THE TURN OF THE 20th CENTURY

Autori:

Petar Ivanišević, Mladen Lešin, Ivna Pleština-Borjan, Milan Ivanišević

Sažetak

Krajem 19. i početkom 20. stoljeća brojne poznate osobe boravile su na hrvatskoj obali najčešće iz turističko-lječilišnih razloga, zatim zbog prirodnih ljepota, znanstvenih ili iz političkih razloga. Najčešće su dolazili iz područja tadašnje Austro-Ugarske i Njemačke, iz Rusije, ali i iz naših krajeva. Među njima su bili i mnogobrojni liječnici od kojih su neki i svjetski poznati. Najistaknutiji su bili kirurg Theodor Billroth, bakteriolog i nobelovac Robert Koch, patolog Rudolf Virchow, psihijatar Sigmund Freud. Oni su ostavili dubok trag i veliku korist na području na kojem su boravili.

Summary

At the end of the 19th and the beginning of the 20th century many famous persons stayed on the Croatian coast mostly because of touristic and health reasons, than because of natural beauties, scientific or political reasons. Most often they came from Austro-Hungary, Germany or Russia but also from our homelands. Among them were also many famous doctors, some known worldwide. The most distinguished were the surgeon Theodor Billroth, the bacteriologist and a Nobel prize winner Robert Koch, the pathologist Rudolf Virchow, and the psychiatrist Sigmund Freud. They left a deep impression and a big benefit at the area they stayed in.

Volumen: 3-4, 2012

Liječ Vjesn 2012;134:112–115

Preuzmi PDF