ASSESSING RESEARCH PRODUCTIVITY IN DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE, UNIVERSITY OF ZAGREB, SCHOOL OF MEDICINE AND UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE ZAGREB

Autori:

Jelka Petrak, Marijan Šember, Davorka Granić

Sažetak

Bibliometrijske analize mogu dati objektivnu informaciju o opsegu publicističke aktivnosti, njezinu odjeku te obrascu suradnje pojedinaca, skupina i ustanova. U radu su prikazani rezultati analize publicističkoga djelovanja sadašnjih stručnih radnika (79 specijalista i 22 specijalizanta) Klinike za unutrašnje bolesti Medicinskog fakulteta i Kliničkoga bolničkog centra Zagreb. Opseg znanstvene i stručne aktivnosti procijenjen je temeljem radova objavljenih u znanstvenim i stručnim časopisima, a temeljem broja citata koje su ti radovi dobili nakon objavljivanja procijenjen je odjek koji su rezultati postigli u međunarodnoj medicinskoj zajednici, dok se obrazac suradnje procijenio temeljem institucijske pripadnosti koju su autori očitovali u adresama navedenim na radu. Kao izvor bibliografskih podataka upotrijebljena je baza podataka Medline, odnosno njezina javnodostupna inačica PubMed. Kako bi se ispitao odjek uključenih radova, rabila se Thomsonova baza podataka Web of Science (WoS). Autori su ukupno objavili 1182 rada, u razdoblju od 1974. godine do danas. Broj radova varirao je od 0 do 252 po autoru. Na engleskome jeziku objavljeno je 60% radova, a na hrvatskome 39%. Približno podjednak broj radova objavljen je u domaćim i inozemnim časopisima. Odjek mjeren brojem citata ovisio je poglavito o tipu rada i ugledu časopisa u kojima su radovi objavljeni, pri čemu su najveći odjek imale kliničke smjernice, odnosno rezultati randomiziranih kliničkih studija. Rezultati pokazuju značajno sudjelovanje u međunarodnim multicentričnim kliničkim ispitivanjima i znatan doprinos izradi domaćih i međunarodnih kliničkih smjernica.

Summary

Bibliometric analysis may give an objective information about publishing activity, citation rate and collaboration patterns of individuals, groups and institutions. The publication productivity of the present medical staff (79 with specialist degree and 22 residents) in Department of Internal Medicine, University of Zagreb School of Medicine in University Hospital Centre Zagreb was measured by the number of papers indexed by Medline, their impact was measured by the number of times these papers had subsequently been cited in the medical literature, while the collaboration pattern was estimated by the authors’ addresses listed in the papers. PubMed database was a source for verifying the bibliographic data, and the citation data were searched via Thomson Web of Scence (WoS) platform. There were a total of 1182 papers, published from 1974 to date. The number of papers per author ranged from 0 to 252. Sixty of papers were published in English, and 39% in Croatian language. The roughly equal share was published in local and foreign journals. The RCT studies and practice guidelines were among the most cited papers and were at the same time published by the highly ranked journals. The collaboration analysis confirmed the extensive involment in the international multicentric clinical trials as well as in the development of international/local practice guidelines.

Volumen: 3-4, 2012

Liječ Vjesn 2012;134:69–74

Preuzmi PDF