REGIONAL DISTRIBUTION OF PHYSICIANS IN CROATIA

Autori:

Velibor Drakulić, Mario Bagat, Ante-Zvonimir Golem

Sažetak

Sažetak. Cilj studije bio je prikazati regionalnu raspodjelu liječnika u Hrvatskoj. Broj liječnika članova Hrvatske liječničke komore i broj liječnika u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja uspoređeni su među županijama. U 2006. godini u Hrvatskoj je bilo 276 liječnika na 100.000 stanovnika, odnosno 215 liječnika na 100.000 stanovnika u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja. Najmanji broj liječnika na 100.000 stanovnika u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja, manje od 150, radio je u Koprivničko-križevačkoj, Ličko-senjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, dok je najveći broj liječnika, više od 250 na 100.000 stanovnika, radio u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji te Primorsko-goranskoj županiji. Usporedbom broja liječnika na 100.000 stanovnika među županijama utvrđena je statistički značajna razlika (c2=148,7, DF=19, P<0,001, c2-test). Broj liječnika opće/obiteljske medicine na 100.000 stanovnika u Hrvatskoj iznosio je 54,2 s rasponom među županijama od 47,1 u Požeško-slavonskoj županiji do 61,8 u Primorsko-goranskoj županiji. Broj liječnika u četiri osnovne specijalnosti u bolnicama, iskazan na 100.000 stanovnika, iznosio je za internu medicinu 19,1, opću kirurgiju 11,0, ginekologiju i porodništvo 6,7, te pedijatriju 7,8. Usporedbom broja liječnika specijalista u četiri promatrane specijalnosti iskazanog na 100.000 stanovnika među županijama, utvrđena je statistički značajna razlika (c2=76,0, DF=19, P<0,001, c2-test). Osim nedostatnog broja liječnika u Hrvatskoj, utvrđena je i neujednačena raspodjela liječnika među županijama.

Summary

Summary. The aim of this study was to show regional distribution of physicians in Croatia. Number of physicians members of the Croatian medical chamber and number of physicians in the system of mandatory health insurance were compared between the counties. In 2006 in Croatia there were 276 physicians per 100,000 inhabitants, i.e., 215 physicians per 100,000 inhabitants in the system of mandatory health insurance. The fewer number of physicians per 100,000 inhabitants in the system of mandatory health insurance, less then 150, were in Koprivnica-Krizevci County, Lika-Senj County and Vukovar- -Srijem County, while the greatest number of physicians, more than 250 per 100,000 inhabitants, were in the City of Zagreb and Zagreb County, and Primorje-Gorski kotar County. There were significant differences in the number of physicians per 100,000 inhabitants between the counties (c2=148.7, DF=19, P<0.001, c2-test). Number of general practitioners (GPs) per 100,000 inhabitants in Croatia were 54.2, with range from 47.1 in Požega-Slavonia County to 61.8 in Primorje-Gorski kotar County. Number of physician specialties in four basic specialties per 100,000 inhabitants in Croatian hospitals were for internal medicine 19.1, general surgery 11.0, gynecology and obstetrics 6.7 and pediatrics 7.8. There were significant differences in the number of physicians in four specialties (internal medicine, general surgery, gynecology and obstetrics and pediatrics) per 100,000 inhabitants between the counties (c2=76.0, DF=19, P<0.001, c2-test). Apart from the insufficient number of physicians in Croatia, an inadequate allocation of physicians in certain counties is also evident.

Volumen: 11-12, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:301–305

Preuzmi PDF