SUICIDES IN BJELOVAR-BILOGORA COUNTY IN THE WAR PERIOD, PRE-WAR AND POST-WAR PERIOD, AND THE PERIOD OF THE ECONOMIC EXPANSION AND RECESSION

Autori:

Vinko Čatipović, Elvira Koić, Duška Šklebar

Sažetak

Na uzorku od 1134 samoubojstva izvršena u razdoblju od 1988. do 2011. godine na području Bjelovarsko-bilogorske županije analizirani su broj samoubojstava, način, mjesto i vrijeme izvršenja, spol, dob i vjerojatni motiv, uz usporedbu rezultata razdoblja Domovinskog rata, prijeratnog i poslijeratnog razdoblja te razdoblja ekonomske ekspanzije i recesije. Rezultati istraživanja pokazuju porast stope samoubojstava u vrijeme rata te izostanak porasta stope samoubojstava u vrijeme recesije. Dobno standardizirana stopa samoubojstava za sve dobne skupine kontinuirano je viša od hrvatskog prosjeka. U ukupnom uzorku 3,53% samoubojstava počinile su maloljetne osobe. Najčešći način izvršenja je vješanje. Većina samoubojstava izvršena je u jutarnjim satima, u proljetnim mjesecima, u zatvorenim objektima (kuća, gospodarske zgrade), najčešći vjerojatni motiv samoubojstva jest bolest. Promatrano po razdobljima stopa samoubojstava najviša je u ratnom razdoblju, uz porast broja samoubojstava izvršenih vatrenim oružjem i eksplozivnim sredstvima te samoubojstava izvršenih izvan objekta stanovanja. U razdoblju ekspanzije i recesije bilježimo pomak samoubojstava prema dobnim skupinama pedesetih godina. Omjer samoubojstava muškaraca i žena najviši je u kriznim razdobljima.

Summary

In the sample of 1134 suicides committed in the period 1988 – 2011 in Bjelovar-Bilogora County, we have analyzed the number of suicides, methods, scene and time of committing, gender, age and probable motives, comparing results from the Homeland war period, pre-war and post-war period, and the period of the economic expansion and recession. The study results show increase in the suicide rate in wartime and stagnation in the period of the recession. Age-standardized suicide rates for all ages are higher than the Croatian average. Men commit suicides more than women, and 3.53% of the total number of suicides are committed by minors. The most frequent method of performing suicide was by hanging, most suicides were committed in the morning hours, in the spring months, in closed buildings (houses, outbuildings), the most probable motive for suicide is a disease. Seen by periods, suicide rate is the highest in the wartime, with an increase in the percentage of suicides committed by firearms and explosives, and outdoor committed suicides. During the period of the expansion and the recession, we note a shift of suicides toward people in their fifties. The ratio of male and female suicides is the highest in the periods of crisis

Volumen: 11-12, 2014

Liječ Vjesn 2014;136:324–334

Preuzmi PDF