STENT, ENDOVASCULAR PROSTHESIS, NET OR STRUT? WHAT WOULD BRITISH DENTIST CHARLES STENT (1807–1885) HAVE TO SAY ON ALL THIS?

Autori:

Josip Lukenda, Dolores Biočina-Lukenda

Sažetak

Sažetak. Riječ stent pojavljuje se u Indexu Medicusu od 1952. godine, a u hrvatskim člancima od 1993. godine. Riječ se povezuje s britanskim stomatologom Charlesom T. Stentom (1807.–1885.), tvorcem smjese za uzimanje dentalnih otisaka (Stentova smjesa). Bečki kirurg Johannes F. S. Esser (1877.–1946.) koristio se tom smjesom u plastičnoj kirurgiji lica nazivajući je eponimom »stentov odljev«. William H. ReMine i John H. Grindlay 1950-ih rabili su »Stentov princip« za plastične cjevčice obložene omentumom u žučovodu psa. Današnji vaskularni stentovi razvijaju se od 1912. godine kada je francuski nobelovac Alexis Carrel (1873.–1944.) implantirao staklene cjevčice u arterije psa. Prve metalne spirale u arterije psa ugradio je Charles T. Dotter (1920.–1985.), a prve stentove u ljudske arterije ugradili su francuski liječnici Ulrich Sigwart i Jacques Puel u Toulouseu 1986. godine. Neki autori tvrde da je izvorište riječi stent povezano s riječnim ribarskim mrežama u Škotskoj koje tijekom ribolova moraju ostati rastegnute u vodi, za što Škoti rabe riječ »stynt« ili stent.

Summary

Summary. The word stent appears in the Index Medicus as of 1952, while in Croatian articles as of 1993. The origin of the word has been attributed to British dentist Charles. T. Stent (1807–1885), maker of the compound for dental impressions (Stent’s compound). Viennese surgeon, Johannes F. S. Esser (1877–1946) used the compound in plastic surgery of the face calling it an eponym »Stent’s mould«. During the 1950’s, William H. ReMine and John H. Grindlay used »Stent’s principle« for omentum lined plastic tubes in the bile duct of a dog. The development of today’s vascular stents began in 1912 when French Nobel Prize winner Alexis Carrel (1873–1944) implanted glass tubes in the arteries of dogs. The first metal spirals were implanted in the arteries of dogs by Charles T. Dotter (1920–1985), while the first stents in human arteries were implanted by French doctors Ulrich Sigwart and Jacques Puel in Toulouse in 1986. Some authors claim that the origin of the word stent is associated with the Scotish word »stynt« or stent, meaning stretched out river fishing nets.

Volumen: 1-2, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:30–33

Preuzmi PDF