A REFINED INSTITUTION WAS CREATED WHICH SERVES TO ALL OF THE MEMBERS OF INSURANCE IN THE CASE OF ILLNESS: FOUNDATION AND DEVELOPMENT OF MERKUR’S SANATORIUM IN ZAGREB UNTIL 1945.

Autori:

Stella Fatović-Ferenčić, Darija Hofgräff

Sažetak

U radu je iznesena historiografija Merkurova sanatorija u Zagrebu, podignutog 1930. godine sredstvima osiguravajućeg društva Merkur. Istraživanje je temeljeno na izvornim dokumentima s ciljem identifikacije podataka vezanih uz otvorenje i dogradnje sanatorija, njegov razvoj te kronologiju ravnateljâ i odjelnih liječnika do 1945. godine. Kao polazište u radu poslužilo je arhivsko gradivo Državnog arhiva u Zagrebu, Hrvatskoga državnog arhiva, Knjižnice Kliničke bolnice Merkur te javna glasila pohranjena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Analiza historiografije ove bolnice poslužila je kao polazište u interpretaciji pojavnosti socijalne zaštite na našem području, doživljaja sanatorija u javnosti te poimanja kvalitete zdravstvene usluge tijekom prve polovice 20. stoljeća. Rad je nastao u povodu obilježavanja 140. obljetnice osnutka Hrvatskoga trgovačkog društva Merkur zaslužnog za osnutak istoimenog sanatorija u Zagrebu.

Summary

The historiography of Zagreb sanatorium Merkur, founded by Merkur Insurance Society in 1930 is presented. The research is based on archival sources kept in the State’s archives as well as in the National library in Zagreb aiming to identify the opening, building and governing the hospital until 1945. The analysis of the hospital historiography allowed the insight into social insurance development on our territory as well as of Zagreb’s population receptivity towards the health institution and the quality of health service in the first half of the 20th century. The paper is dedicated to the 140th anniversary of Merkur Insurance Society foundation.

Volumen: 5-6, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:172–182

Preuzmi PDF