TAKO-TSUBO CARDIOMYOPATHY; REVERSIBLE LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION MIMICKING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH ST-ELEVATION

Autori:

Valentina Slivnjak, Nenad Lakušić, Duško Cerovec, Davor Richter

Sažetak

Sažetak. Tako-Tsubo kardiomiopatija entitet je još uvijek nepoznate etiologije i nepotpuno razjašnjene patofiziologije koji se klinički manifestira naglo nastalom boli u prsima i/ili dispnejom kojoj obično prethodi epizoda emocionalnog ili fizičkog stresa. Češće se javlja kod žena u postmenopauzi. Elektrokardiografske promjene identične su kao kod akutnog infarkta miokarda sa ST-elevacijom, laboratorijski biljezi lezije miokarda obično su blago do umjereno povišeni, a koronarografijom se ne nalaze značajne patomorfološke promjene epikardijalnih koronarnih arterija. Ventrikulografski i ehokardiografski se vidi akinezija i baloniranje apeksa lijeve klijetke uz reduciranu istisnu frakciju što se obično normalizira unutar 2–4 tjedna od početka bolesti. Tako-Tsubo kardiomiopatija većinom ima dobru prognozu s bolničkim mortalitetom oko 1%. U radu su pregledno prikazane dosadašnje spoznaje o navedenom entitetu.

Summary

Summary. Tako-Tsubo cardiomyopathy is still en entity of unknown etiology and pathophysiology which clinically manifests with sudden, severe chest pain and/or dyspnea. It is generally triggered by emotional or physical stress and most cases are reported in postmenopausal women. Electrocardiographic changes are similar to acute myocardial infarction with ST-elevation, laboratory markers of myocardial lesion are usually mild to moderately high, and coronary angiography shows no significant pathomorphological changes of epicardial coronary arteries. Ventriculography and echocardiography show reversible akinesis and ballooning of the left ventricular apex with reduced ejection fraction which is usually normalized within 2–4 weeks. Generally, Tako-Tsubo cardiomyopathy has a good prognosis, in – hospital mortality rate is about 1%. In this article, we present a review about todays knowledge on Tako-Tsubo cardiomyopathy.

Volumen: 1-2, 2009

Liječ Vjesn 2009;131:14–17

Preuzmi PDF