HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION IN TREATMENT OF AUTOIMMUNE DISEASES

Autori:

Lovro Lamot, Mandica Vidović, Lana Tambić Bukovac, Renata Žunec, Miroslav Harjaček

Sažetak

Transplantacija krvotvornih matičnih stanica (TKMS) postala je učinkovita terapijska mogućnost za liječenje teških oblika autoimunosnih bolesti (AB). Krvotvorne matične stanice mogu se skupiti od samog bolesnika (autologno), jednojajčanog blizanca (singeno) te HLA-identičnog davatelja (alogeno). Alogenom transplantacijom mijenjaju se autoagresivne efektorne stanice imunosnog sustava bolesnika s neautoagresivnim stanicama davatelja, no ovaj oblik transplantacije manje je privlačan zbog moguće reakcije presatka protiv primatelja (GVHD, engl. graft-versus-host disease). S druge strane, autologna transplantacija dovodi do »resetiranja« imunosnog sata i ne uzrokuje GVHD, no zahtijeva prethodno kondicioniranje. Kao alternativa ovim oblicima liječenja razvila se i transplantacija mezenhimskih matičnih stanica (MMS) koje imaju znatan imunosupresivni učinak, ne zahtijevaju prethodno kondicioniranje i ne dovode do GVHD-a. Ipak, s obzirom na još i sad velik postotak smrtnih ishoda povezanih s liječenjem (TRM, engl. treatment related mortality), transplantaciju matičnih stanica treba sačuvati za bolesnike s najtežim oblicima AB-a, kojima se ovakvim načinom liječenja pruža čak i mogućnost potpunog izlječenja.

Summary

Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) has become an effective therapeutic option for the treatment of severe cases of autoimmune diseases (AD). Hematopoietic stem cells (HSC) can be collected from the patient (autologous), identical twin (syngenic) or HLA identical donor (allogenous). In allogenous transplantation autoagressive immunological effector cells are substituted with non-autoagressive cells of the donor. Possible graft versus host reaction (GVHD) makes this type of transplantation less attractive. On the other hand, autologous transplantation can induce the »resetting« of immunological clock without any fear of GVHD, but it requires previous conditioning. As an alternative option, transplantation of mesenchymal stem cells (MSS) was developed. MSS has a strong immunosuppressive effect, while it doesn’t require previous conditioning, nor does it induce GVHD. Due to the treatment related mortality, these therapeutic option should remain reserved for the most severe cases of AD. Nevertheless, they present a great opportunity for these patients, and even a chance for full recovery.

Volumen: 5-6, 2013

Liječ Vjesn 2013;135:150–155

Preuzmi PDF