LITERATURE REVIEW OF WHIPLASH INJURIES OF THE CERVICAL SPINE

Autori:

Roman Pavić

Sažetak

Rad prikazuje najnovije podatke u svjetskoj literaturi o trzajnoj ozljedi vratne kralježnice. Dan je povijesni pregled od starog Egipta, 19. stoljeća, vremena prije upotrebe automobila pa sve do danas. Opisan je i mehanizam ozljeđivanja, novosti u liječenju te prikaz učestalosti ove ozljede u različitim dijelovima svijeta, kao i utjecaj sociokulturnih, ekonomskih, nacionalnih i geografskih čimbenika. Također su prikazani utjecaji prometnih zakonitosti, automobilske proizvodnje i automobilskih sjedala da bi se upozorilo na mogućnost sprečavanja nastanka i posljedica trzajne ozljede vratne kralježnice.

Summary

The paper presents the latest information in world literature on whiplash injury of the cervical spine. This injury has been noted through history, mentioned as early as Ancient Egypt, and prevalent in the 19 century, the time before using the car, until today. The mechanism of injury is described, as well as treatment, and news in view of the frequency of injuries in different parts of the world and the impact of socio-cultural, economic, ethnic and geographic factors. Impacts of traffic laws, automobile production and automobile seats that would indicate the possibility of prevention as a result of a whiplash injury of the cervical spine are also presented.

Volumen: 9-10, 2011

Liječ Vjesn 2011;133:327–329

Preuzmi PDF